Javascript etkin değil.

ALTIN ÖĞÜTLER

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Altın Öğütler

Her biri altın kadar değerli bu öğütler, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eşsiz hitabet gücünden ve vakıf olduğu batıni, zahiri ilimlerden büyük birer deryadır. Aziz ve Celil olan Allah, bu sonsuzluk deryasından nasiplenmeyi, feyz almayı ihsan eylesin.

Tövbe Kapısı Kapanmadan Allah'a Dön

08 Kasım 2018 /ogut
"Yazık sana! Sen bir müşriksin, bir münafıksın, bir ikiyüzlüsün, bir fesatçısın, bir zındıksın! Yazık sana! Kime karşı kibirleniyor, kime karşı ikiyüzlü hareket ediyorsun? Gözlerin hain bakışlarını ve sinelerin gizlediklerini bilen Allah'a karşı mı? Yazık sana ki, namaza duruyor ve "Allahu...
DAHA FAZLASI

Eğer Sen O'nu Görmüyorsan, Hiç şüphesiz O Seni Görmektedir!

07 Kasım 2018 /ogut
"Ey dosdoğru yoldan ayrılan kişi! Herhangi bir şeyle delil getirmeye kalkışma. Senin önünde, açıkça hiçbir delil yok. Helal bellidir, haram da bellidir. Allah'tan ne de az haya ediyorsun! O'ndan ne de az korkuyorsun! Allah'ı görmeyi ne de çok küçümsüyorsun!.. Resulullah...
DAHA FAZLASI

Allah Onları Sever, Onlar da Allah’ı Severler

06 Kasım 2018 /ogut
“Ey kendini isteyeni reddeden gâfil! Sen, yalnız seni talep edeni ara. O’na talip ol. Yalnız seni seveni sev. Yalnız seni özleyenle meşgul ol. Aziz ve Celil olan Allah’ın şu kelamını hiç işitmedin mi? ‘..Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.’...
DAHA FAZLASI

Münafıkların Alametleri ve Akıbetleri

05 Kasım 2018 /ogut
"Münafık, konuştuğu ve bir şeyi haber verdiği zaman yalan söyler. Vadettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. Ey münafık ! Sen, bu yapmacık ve ikiyüzlü hareketlerinle kendi nefsani gururunu yüceltiyorsun. İnsanların gönlünde yer etmek ve onlara...
DAHA FAZLASI

Nefsinizle Hesaplaşmayı Ertelemeyin

04 Kasım 2018 /ogut
"Ey ahâli! Nefsinizle hesaplaşmayı ertelemeyin. Nefs muhasebesini geri bırakmayın. Ahiret hayatı başlamadan önce, daha dünyadayken nefsinizle hesaplaşmaya koşun... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: 'Şurası muhakkak ki, izzet ve ielâl sahibi Allah, ileri derecede takva sahibi kullarını, dünyada hesaba...
DAHA FAZLASI