Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Sufilere Zulmetmek

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri. Hakkını aramada Allah Teâlâ’ya sığınırsan, kalbin cevher olur, sırrın da safa bulur. Allah Teâlâ için amel, O’na itâat ve O’nu hakîkî tevhîd eden kimseyi O, amelde sebeplere...
DAHA FAZLASI

Fakirlere Yardım

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Elinizdeki mallar sizin değil; onlar size birer emanettir. O sizinle fakirler arasında ortak. Sahibi varken emaneti mülkiyetinize geçirmeye kalkışmayın. Sonra onu elinizden alır. Biriniz bir tencere bir yemek pişirdiğinde onu tek başına yemesin; ya komşusuyla, ya evine gelen bir misafir...
DAHA FAZLASI

Muhabbet - Takva

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey aceleciler! Sebat edin. Ey isteklerinin zamanından önce gelmesini isteyenler! Böyle yapmayın. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in: “Acelecilik şeytandan, sükûnet Rahmân’dandır .” buyruğunu işitmediniz mi? Şeytan, durumları bilmediği için insana aceleci davranmayı ve Rahmân’a isyan etmeyi emreder. Teennî (sükûnet)...
DAHA FAZLASI

İnayet - Hakk'ın Yardımı

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Eğer Allah’ı bilseydiniz halka merhamet eder, ayıplarını örterdiniz. Eğer O’nu bilseydiniz başkalarını inkar eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz. Eğer O’nunla muamelede bulunsaydınız başkasıyla muamelede bulunmaktan tiksinirdiniz. Eğer kalbiniz O’nun kapısını bilseydi, başkasının kapısından dönerdi. Nimeti O’ndan bilseydiniz,...
DAHA FAZLASI

Kadere Rıza - Belaya Sabır

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Yazık sana! Ey kaderinden dolayı Allah Teâlâ’ya itiraz eden, boşu boşuna hezeyanlar, saçmalıklar yapma! Kaderi değiştirecek bir kimse yoktur. Onu bertaraf edecek kimse yoktur. Teslim ol ki, rahat edesin. Şu geceyi ve gündüzü geri döndürmen mümkün mü? Gece geldiği zaman...
DAHA FAZLASI