Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Sıhhatin ve Boş Zamanın Kıymeti

13 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Yazık size! Ölümden önce, hayatınızın kıymetini bilin. Ölümden ibret alın. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Vâiz olarak ölüm yeter.” Ölüm yeni olan her şeyi eskitir. Uzağı yakın eder. Duru olanı bulandırır. Ölümden kaçış yok: Belki de şimdi...
DAHA FAZLASI

Sadaka Vermek

13 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Bela geldiğinde, onu iman, sabır ve teslimiyet ile karşıla. Zamanı geçip, devri doluncaya kadar ona sabret. Ey mürîd! Bela okları sebebiyle muradının kapısından kaçma. Sebat göster ki, muradına eresin. Mürîd, mübtela olduğunda kendisini sabır ve şükür şerbetleri ile tedavi eden,...
DAHA FAZLASI

Zikr-i Daim - Edep

13 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Beni tanısaydın yanımdan ayrılmaz, nereye gidersem gideyim, bana tâbi olurdun. Yanıma gelmemenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Halbuki, seni bir işte istihdam edeyim veya etmeyeyim, senden bir şey alayım veya sana bir şey vereyim, seni fakirleştireyim veya zenginleştireyim, seni...
DAHA FAZLASI

Salih Amel

13 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Sâlih amel işleyen kimsenin o ameli, onun önünü aydınlatan bir nur, altında bindiği bir vasıta olur. Onun kalp amelleri yüzünde görünür. Yüzü ayın on dördü gibi olur. Kalbi, Allah Teâlâ’nın kendisine bağışladığı ikramları görmekten dolayı sevinç duyan bir melek gibi...
DAHA FAZLASI

Kur'an Dinlemek

13 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Yazık sana! Sen tembelsin. Şüphesiz, bu şekilde eline bir şey geçmez! Komşuların, arkadaşların ve akranların yollara düştüler, araştırıp incelediler, istedikleri yere vardılar ve hazinelere kavuştular. Bire on, bire yirmi aldılar. Zengin olarak geri döndüler. Sen ise yerinde oturuyorsun. Çok yakında...
DAHA FAZLASI