Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Dünyanın Geçiciliği - Fakr

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey Allah’ın kulları! Hikmet dünyasında bulunmaktasınız; vasıtasız bir şey yapamazsınız. O halde, Mâbudunuzdan, kalp hastalıklarınızı tedavi edecek bir tabip, size yol gösterecek bir delil, bir rehber isteyin. O kişi elinizden tutsun da sizi Hakk’a yakınlaştırsın. O’nun coşkunluğuna götürsün. O’nun kurbiyetine...
DAHA FAZLASI

İnfak - Mücahede

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Nefis câhildir; onu eğitin. O kötü edeplidir; ona edep öğretin. Dert ile devâyı, helâl ile haramı, kendisine faydalı olanla zararlı olanı ayırt edemez. Rabbi ile çekişmekten de geri durmaz. Ona şehvet ve zevkten bir lokma bile yedirmeyin. Ona hakkı olan...
DAHA FAZLASI

Ölüme Hazırlık

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey cemaat! Ölmeden önce nefislerinizden ve iradelerinizden ölün. Ölümü çokça zikredin ve gelmeden önce ona hazırlanın. Ölmeden önce ölürseniz, ölüm size kolaylaşır. Ona karşı ne bir ağırlık olur, ne de bir endişe. Ölüm ve kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onları bekleyin....
DAHA FAZLASI

Muhabbet - Marifet - Cenab-ı Hakk'ı Tanımak

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Allah Teâlâ eğer sana bir zarar dokundurur veya bir musibet verirse, onu yine O’ndan başka giderecek başka biri yoktur. O halde niçin senin gibi âciz birine gidip de: “Şu içine düştüğüm belayı benden gider” diyorsun? Bunu O’ndan başka...
DAHA FAZLASI

Zühd - Dünyaya Değer Vermemek

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Dünya, şehvet ve lezzetlerle dolu olan her kalp kabuktur. O ancak ateşte işe yarar. Kalbinde mahlukattan bir şeyler olduğu müddetçe cezalandırılacağını bil! Zira, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan ne bir...
DAHA FAZLASI