Üye olun veya Giriş yapın
Beni hatırla
 Şifrenizi mi unuttunuz?
Şifremi unuttum

Kayıt olurken kullandığınız E-posta adresinizi giriniz.

 Ücretsiz Üye Olun

Erkek Bayan
kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ediyorum.
 

Abdulkadir Geylani Hazretleri'nden Dualar 9

Dualar ve Virdler
Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  (الفتح الرباني و الفيض الرحماني  ) adlı eserindeki yirmialtıncı sohbette yer almaktadır.

Bu dua yirmialtıncı sohbette geçmektedir. 26.Sohbet: Halinden İnsanlara Şikayetçi Olmamak

Allah kendisinden râzı olsun, Abdulkadir Geylânî hazretleri, her sohbetin başında, «Elhamdü lillâhi Rabbilâlemîn.» der, bunu üç defa tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lâhza sükût ederdi. Üçüncü söyleyişten sonra, duâya ve Allah’a yakarışa devamla derdi ki:

"Mahlûkatının adedince, Arş’ının büyüklüğünce, zâtının rızâsınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah’a hamdolsun. O ki, gaybı da bilir, hâzırı da. O ki, Rahmân’dır, Rahîm’dir, Melik’tir, Kuddûs'tur, Aziz'dir. Hakîm’dir.

Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yokdur. O, tektir, şeriki - ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız O'na mahsûstur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyyen diridir, asla ölmez. Hayır O’nun elindedir. O, herşeye kaadirdir. Dönüş de yine O’nadır. Ben şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Resulüdür. Onu hidâyetle ve hak dîn ile göndermiştir. Tâ ki, bu hak dîni, bütün bâtıl dînlerin üzerine çıkarsın; müşriklerin hoşuna gitmese de...

Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma ve onun soyuna salât- selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de, İslâm ümmetini de muhâfaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet. Birbirlerine zararlı olmasınlar...

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları ıslâh et. Sen bizim ihtiyâçlarımızdan haberdârsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarmızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi, nehyettiğin yerlerde görme.

Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz, dâimâ senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme.

Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize; zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilhâm et...

Yâ Rabbi, kötü fiillerimizi ifşâ etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezâlandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyân üzere bizi cezâlandırma.

Yâ Rabbi, eğer unutur veya hatâ edersek bu yüzden bizi muâhaze etme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme.

Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sâdır olan günahları afvet, bizi mağfiret eyle, yarlığa. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et..."


Âmin.
 
meviza tarafından 4 yıl önce eklendi (21.05.2013 | 12:49 )
2 yorum
5.648 okunma
 
 
BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.
Yorumlar ( 2 )
 1. (1) Cevapla
  mina
  mina
  mina
     3 yıl önce

  amin ya rabbim

 2. (1) Cevapla
  ebu muhammed
  ebu muhammed
  ebu muhammed
     3 yıl önce

  Elhamdülillehi Rabb-il Alemin.. Alemlerin biricik Rabb'ine sonsuz hamd-ü senalar olsun ki bizi Cenab-ı Pir-i Azam Seyyid Abdülkadir Geylani kaddesallhü sırruhu-l aziz'e evlad eyledi..

Yeni bir yorum yazmak için saniye beklemeniz gerekiyor.

Beklemek istemiyorsanız şimdi hemen ücretsiz üye olun

Yeni yorumlardan haberdar et.
Diğer Dualar ve Virdler
Göster