Javascript etkin değil.

DUALAR ve VİRDLER

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Dua Etmenin Fazileti

"Muhakkak ki, ilahi saltanat hükmünü sürer. Senin dua etmen veya etmemen, onda bir şey arttırmaz veya eksiltmez; ama senin için çok önemi vardır. Yapacağın bir dua ile, zararlı şey zararsız şey haline gelebilir, az şeyle çok iş görebilirsin.  İşte bu sebepten her zaman dua et ve Allah’a her zaman yalvar. Duan, her zaman âlemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu, zamansız ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et, her an Allah'a yalvar, ancak duan kabul olmayınca Allah'a sitem etme!.. “Niçin kabul olunmadı”, diyerek şaşma… Zamanı gelince olan olur, burada bir şey olmazsa öbür âlemde sana sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan, mahçup olursun…  Derim ki: Daima dua edeceksin… Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah'ın emirlerine uymaktasın. Allah Teala: “Bana dua edin, kabul ederim”, buyuruyor. Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki âleme kalır. İhtimal ki her arzunun bu âlemde yerine gelmeyişi, bir hikmet icabı ve senin hayrına olmaktadır. Sonra, her olan şey, Allah'ın kaza ve kaderine uygundur. Arzun yerine gelmeyince Hakk'ı itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme!..  Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile, bir zaman sonra olur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: “Kıyamet günü, insan hesap defterinde, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor.”  En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını O'na aç!. Başkasına bir şey deme!.. O'nu tevhid ederek, her derdini arz et… Duanın kabul edilmesi işini Allah'a bırak…"

Dua Etmek, Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani Hazretleri

Salavat-ı Beşairu'l Hayrat

10 Haziran 2013 /salavat
Bu mübarek salavat, Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin "Hayırları Müjdeleyen Salavat" anlamına gelen Salavat-ı Beşairu'l Hayrat'ıdır. Bu salavatı şerifenin büyük faziletlerini saymak imkânsızdır. Şöyle ki müdavimlerini yüksek derecelere ve ulaşmak istedikleri gayelere eriştirir. Meşru olan isteklerine nail olurlar ve dualarını...
DAHA FAZLASI

Hizbu'n Nasr Duası

25 Haziran 2013 /dua
Bu mübarek hizb, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhû) Hizbu'n Nasr adlı yardım duasıdır.
DAHA FAZLASI

Salat-ı Kübra

01 Nisan 2014 /salavat
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına salat, selam, rahmet ve selamet dilediği en büyük salavattır. Bu sebeple Salat-ı Kübra yani Büyük Salat adıyla anılmıştır. Eser aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’den ayetler,...
DAHA FAZLASI

Hizbu'l Hıfz Duası

25 Haziran 2013 /dua
Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Hizbu'l Hıfz isimli duasıdır.
DAHA FAZLASI

Fethu'r Rabbani'den Dualar

21 Mayıs 2013 /dua
Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Fethu'r Rabbani isimli eserinde yer alan sohbetlerindeki duaları bir arada bulabilirsiniz.
DAHA FAZLASI