Javascript etkin değil.

DUALAR ve VİRDLER

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Dua Etmenin Fazileti

"Muhakkak ki, ilahi  saltanat hükmünü sürer. Senin dua etmen veya etmemen,  onda bir şey arttırmaz veya eksiltmez; ama senin için çok önemi vardır. Yapacağın bir dua ile, zararlı şey zararsız şey haline gelebilir, az şeyle çok iş görebilirsin. İşte bu sebepten her zaman dua et ve Allah’a her zaman yalvar. Duan, her zaman alemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu, zamansız ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et, her an Allah'a yalvar, ancak duan kabul olmayınca Allah'a sitem etme!.. - Niçin kabul olunmadı… diyerek şaşma… Zamanı gelince olan olur, burada bir şey olmazsa öbür alemde sana sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan, mahçup olursun… Derim ki: Daima dua edeceksin… Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah'ın emirlerine uymaktasın. Allahü Teala: - Bana dua edin, kabul ederim. buyuruyor. Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki aleme kalır. İhtimal ki her arzunun bu alemde yerine gelmeyişi bir hikmet icabı ve senin hayrına olmaktadır. Sonra, her olan şey, Allah'ın kaza ve kaderine uygundur. Arzun yerine gelmeyince Hakk'ı itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme!.. Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile, bir zaman sonra olur. Bir Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor: - Kıyamet günü hesap defterinde insan, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor. En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını O'na aç!. Başkasına bir şey deme!.. O'nu tevhid ederek, her derdini arzet… Duanın kabul edilmesi işini Allah'a bırak..."

Dua Etmek, Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani Hazretleri

Mühim Durumlarda Okunan Vird

25 Haziran 2013 /vird
Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mühim durumlarda okumayı telkin ettiği dualarıdır.
DAHA FAZLASI

Celalet Duası

25 Haziran 2013 /dua
Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhu) Celalet Duası'dır.
DAHA FAZLASI

Arş Hazinelerinden Bir Dua

14 Mayıs 2017 /dua
Bu mübarek dua, Evliyalar Sultanı Gavsu’l Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetü’t Talibin adlı eserinde yer almaktadır. Duanın faziletlerinin detaylı olarak anlatıldığı bu kısmı Sesli Kitaplar bölümündeki Receb Ayı bölümünden dinleyebilirsiniz. Allah ondan razı olsun, Ali b. Ebu Talib bu dua...
DAHA FAZLASI

Seher Duası

25 Haziran 2013 /dua
Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin (kuddise sırruhu) Seher Duası'dır.
DAHA FAZLASI