Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

46. Yolumda Olanın Rızkına Kefilim

13 Haziran 2013 /makale
".. O insan öyle bir hale kavuşur ki bir şey kalbine gelse sanki kudret alemindeymiş gibi istediğini önünde bulur. İşte bu manaya delalet eden ayet: - “Allah sevdiği kulların dostu olur, onları esirger.” İşte.. Bu ifadeler karşısında yukarıda belirttiğimiz: -...
DAHA FAZLASI

47. Allah'a Yakınlık

13 Haziran 2013 /makale
"Rüya gördüm, bir ihtiyar bana sordu: - “Kul için, Allah’a yakınlık nasıl olur?” Cevap olarak: - “Bunun ilki ve sonu var.” Dedim ve sonra devam ettim: - “İlki var; fani, kötü işleri bırakmak; sonu ise Allah’tan razı olmak. O’na teslim...
DAHA FAZLASI

48. Müminin Yapması Gereken İşler

13 Haziran 2013 /makale
" Allah ondan razı olsun, Hz. Ali  bir Hadis-i Şerifi şöyle rivayet eder: - “Farzı bırakıp nafile ibadetle uğraşan, doğuracağı zamana yakın çocuğunu düşüren kadına benzer.” Yapılan ibadetin yerine gelmesi için ilk önce farzları yerine getirmelidir. Aksi halde yapılan ibadetlerin...
DAHA FAZLASI

49. Uykunun Kötülüğü

13 Haziran 2013 /makale
" Ehl-i cennet uykuyu bilmez. Bunların derecesi çok yüksektir. Çünkü uyku gaflettir. Dolayısıyla noksanlıktır. Bütün hayır işler, ayık olmadadır. Bütün şerler gaflette toplanmıştır. Bunun çeşitleri vardır. Zahirî, uykudan kurtulmak için az yemeli, az içmeli, çok yiyip içince çok uyku olur.Gafletin...
DAHA FAZLASI

50. Allah'tan Uzaklığı Yoketmenin Çaresi

15 Haziran 2013 /makale
" Hizmette kusur etme. Asli hüviyetin olan karanlık tabiat alemine dalma. Anlatmak istediğimiz mana yönünden şu iki ayet-i kerimeyi oku: - “Emaneti insan yüklendi; ama kendini bilmez, nefsini kötüye kullanmak ister.” - “İnsan aceleci oldu.” Kalbine sahip ol; halk, nefis...
DAHA FAZLASI