Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

51. Zühd Üzerine

15 Haziran 2013 /makale
"Allah’ın ihsan buyurduğu lütuf ve hayır işe yardım da bir mükafat sayılmalıdır. Şunu da burada söylemek lazımdır ki o veli, bir çocuk gibidir; ilk zamanda iradesine fazla hakim olsa bile sonra tamamen varlığı yok gibi olur. İşte bu sırada onun...
DAHA FAZLASI

52. İman Sahiplerinin Sıkıntısı

15 Haziran 2013 /makale
"Allah hiçbir kulun duasını karşılıksız bırakmaz. Burada olmasa da öbür alemde karşılığını verir. Haliyle bu arada kaderin de icabı yerine gelir. Bunu da unutmamak yerinde olur.Anlatıldığı gibi bazı ufak tefek mihnetler başa geldiği zaman edep ve terbiye dışına çıkmak yersiz...
DAHA FAZLASI

53. Rıza Yolunu İstemek ve Orada Yok Olmak

17 Haziran 2013 /makale
"İhlas sahibi, kulluk hakkını ödemeye bakar; ötesini efendisine havale eder. Allah, her varlığın sahibidir. Yapılan her işi ister ki kendisi için olsun. İster ki kulunun bütün işleri kendisi için olsun. Bir kul şunu iyi bilmelidir ki kendisi ve yaptığı işler...
DAHA FAZLASI

54. Allah'a Vasıl Olmayı İsteyen ve Vasıl Olmak

17 Haziran 2013 /makale
" Dünya sevgisi azalınca tabiî olarak üzüntüler de azalır.İşte dünya sevgisi azalınca Allah sevgisi çoğalır. Buna işaret olarak Hz. Resul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) şu Hadis-i Şerifini zikredelim: - “Zühd yolunu tutmak, gönlü ve vücudu rahata erdirir.” Dünyanın sıkıntısı, derdi...
DAHA FAZLASI

55. Hazzı Terk

17 Haziran 2013 /makale
"Hazzı terk üç devrede mümkün olur. Bunun birinci devresi avama mahsustur. Bir insan tahayyül edin, şahsi iradesinde devam eder, yer, içer; tabiatına göre hareket eder. Hiçbir dava peşinde koşmaz. Sadece bir insiyakla yola devam eder. Hakk’a ibadet etmez, dine uymaz....
DAHA FAZLASI