Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

61. Yapılan İşin Durumu Belirinceye Kadar Durmak

20 Haziran 2013 /makale
"İman sahibi teftiş eder, sonra alır. İçi bozuk, münafık ise önüne geleni alır. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bu manaya işaret ederek şöyle buyurdu: - “Mümin, işin temeline vakıf olandır” Bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise şöyle buyurdu- “Şüpheliyi bırak,...
DAHA FAZLASI

62. Sevgi, Sevilen ve Gereği

20 Haziran 2013 /makale
"Seni gözeteni gözet. Sana yar olana sen de yar ol. Seni seveni sev. Seni çağırana koş. Senin işini yoluna koyana elindekini harca. Seni pislikten koruyana yar ol. Ölümden beri olana borçlu ol. Kötülüklerini giderene minnettar ol. Bir sürü adi vehimlerden...
DAHA FAZLASI

63. Marifetten Bir Çeşit

20 Haziran 2013 /makale
"Rüya gördüm. Kendimce bir şeyler söylüyordum. Kime söylediğim belli değildi. Şöyle diyordum: - “Ey içinde nefsini, dışında halkı, amelini, isteğini Allah’a, yani Yaradanına eş tutan kimse.” Biri yanıma geldi: - “Bu söylediğin nedir?”Dedi. Bunun üzerine ona şöyle dedim: - “Bu...
DAHA FAZLASI

64. Ölümsüz Hayat, Hayatsız Ölüm

20 Haziran 2013 /makale
"Bir gün bunaldım. Kendimde bir heyecan oldu. Bana şöyle bir sual soruldu: - “Ne istiyorsun?” Buna karşılık şöyle dedim: - “Öyle bir hayat istiyorum ki onda ölmek olmaya ve öyle bir ölüm istiyorum ki onda dirilmek olmaya. ”Bunun üzerine bana:...
DAHA FAZLASI

65. Allah'a Darılmak Yasak

20 Haziran 2013 /makale
"Hakk’a darılma yolunu kendine kapa; bu yoldan ayrıl.Şüphesiz senin Hakk’a darılman, bazı işine gelmeyen hadiselerden ileri geliyor. Nefsin bazı şeylerden hoşlanmıyor. O’nun emrini yerine getirebilmek için işin güçleşiyor… Haliyle nefis darılıyor; sen de ona uyarak Hakk’ı töhmet altında bırakıyorsun. Dış...
DAHA FAZLASI