Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

66. Dua Etmek

20 Haziran 2013 /makale
"Allah kullarına bol ihsanlar yapandır. Acır, dualarını kabul eder.Duanın kabul olunacağı muhakkaktır. Ya bu alemde ya öbür alemde karşılığı görülür.Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: - “Kıyamet günü imanlı kimse amel defterinde birçok iyi işlerin...
DAHA FAZLASI

67. Nefsle Cenk ve Şekli

20 Haziran 2013 /makale
"Cenab-ı Hakk  iman sahiplerini ihtar için şöyle buyuruyor: - “Kafirler için hazırlanan ateşten kendinizi koruyun.” İman sahipleri, cennette sonuna kadar kalacakları gibi imansızlar da bu cehennemde sonuna kadar kalacaklardır. Orada, dünyada yaptıkları kötülükler yüzünden en çetin azaplara uğrayacaklardır. Derileri dökülerek,...
DAHA FAZLASI

68. Her An Bir Tecelli

20 Haziran 2013 /makale
"Allah istediğini yapar. Şu ayetler anlatmak istediğimizi daha iyi anlatır: - “Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder, dilediğini affeder.” - “İstediğini yapar…” - “O yaptığından sorumlu değildir; onlar hep hesap vereceklerdir.” - “Allah, dilediğine sayısız rızık verir.” Yapılan işlerin hepsi...
DAHA FAZLASI

69. Mağfiret İstemek

20 Haziran 2013 /makale
" Hayır üzere ol. Nefsin ölsün. Hevaî isteklerin yok olsun. Şeytanın zelil ve hakir olsun. Anlattıklarımızı yaparsan bunlar olur. Anlattığımız yola girersen yersiz iraden ölür. Boş ümitlerin ölür. Kalbine safiyet gelir. Allah’tan başka bütün varlıkları kalbinden çıkar. O’nun  sevgisi ile...
DAHA FAZLASI

70. Şükür ve Kusurları İtiraf

20 Haziran 2013 /makale
" İşlerini düzenle. Şükret. Sana verilenle yetin. Daima Allah’ı öv; her iyiliği O’na  ver. Şer işleri sana yükle. Nefsini islaha çalış. Eğer birini kötüleyeceksen nefsin yeter. Çünkü bütün şerrin yuvası odur.Yaradanı daima bir yaratıcı olarak bil. Ona göre edepli ol…...
DAHA FAZLASI