Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

16. Tevekkül ve Dereceleri

04 Haziran 2013 /makale
"Seni Allah’ın  fazlından ve her işe, O’nun  nimetini görerek başlamaktan nealıkoydu?.. Ancak seni bu hale koyan, Halik'i bırakıp mahluka güvenmenolmuştur. Yaratanı unuttun; yaptığın kâra güvendin, Mevla seni nimetlerini görmekten mahrum etti. Halk seni, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çalıştığı gibi...
DAHA FAZLASI

17. Allah'a Vasıl Olmanın Yolu

04 Haziran 2013 /makale
"Her şey Allah’a kavuşmakla son bulur. Sen de Hakk’a  vasıl olduğun zaman manen ve maddeten tekamülünü tamama erdirmiş sayılırsın. Mevla'ya  vasıl olmanın manası: Halkı kalben bırakmış olmandır. Heva ve hevesin kötü yolunu terk etmendir. İrade ve şahsi arzularını bırakmış olmandır;...
DAHA FAZLASI

18. Hakkı Şikayet Etmemek

06 Haziran 2013 /makale
"Kalben hiçbir mahluka gönül verme. Ve, kalben, hiçbir kimse ile ünsiyet etme... Bulunduğun hali kimseye anlatma. Ülfetin Allah’a olsun. Ona güven. Derdini O’nun kuvvetiyle O’na açarsın... Arada ikinci bir varlık göremezsin... Çünkü başkası varlığını ispat edip zarar veya menfaat vermeğe...
DAHA FAZLASI

19. Ahdi Yerine Getirmek, Sözden Dönmemek

06 Haziran 2013 /makale
"Himmetin yükseldikçe yükselir, maddi varlığın akar gider. Dileğini Hakk'a teslim edersin, yaratılmış şeylere değil. Gönlünü onların sahibine verirsin. Ne dünya ne de ahiret, hiç birini arzu etmezsin. Gönlünü mevlaya verir, kalbini O’ndan gayri her şeyden temizlersin. Çünkü; Allah’ın rızasına kavuştun;...
DAHA FAZLASI

20. Sana Şüphe Vereni Bırak

06 Haziran 2013 /makale
"Hakk Teâla seni unutmaz. Kafirlerin bile rızkını verir. Seni hiç unutur mu? Yeter ki, sen O’nun emirlerine uyasın. Gece gündüz O’nun yolunda gitmeğe gayret et. Sen mümin, muvahhid gece gündüz O’nun kulluğuna bağlı olursan seni unutmaz ve rızkını bol bol...
DAHA FAZLASI