Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

36. Dünya ve Ahiret İşleri

11 Haziran 2013 /makale
" Boş işle nefsini aldatma, amel ve ibadetini daima yap. Yeni icadlar çıkarmaya kalkışma. Allah-ü Teala  icatçı bir kavim hakkında şöyle buyurdu: - “Bir kısım dini kisve giyenler icat çıkardılar, halbuki biz onlara böyle şey yazmamıştık.” Sakın icatçı olma, uyucu...
DAHA FAZLASI

37. Hasedin Kötülüğü

12 Haziran 2013 /makale
"Ey iman sahibi, seni bir tuhaf görüyorum. Komşuna hasetli bir haldesin. Onun yemesini çekemiyorsun. İçmesinden hoşlanmıyorsun. Onun giydiği sana tuhaf geliyor. Evi gözünde büyüyor. Hanımı dahi senin için çekilmez bir dert oluyor. O Mevla nimeti içinde zengin olmuştur. Onun zenginliğinde...
DAHA FAZLASI

38. Doğruluk ve Nasihat

12 Haziran 2013 /makale
"Yaradanına  karşı doğruluk gösteren, yabancıdan kaçar, sabah akşam Hakk’la  olur. Gayrısına yüz vermez. Ey cemaat!.. Size ait olmayanı istemeyin. Hakk’ı birleyin, şirk koşmayın. Allah’a yemin olsun ki, kader okları sizi bulur. Bir defa yerinden çıkan kader oku, nerede olsanız sizi...
DAHA FAZLASI

39. Ayrılmak, Birleşmek ve Nifak

12 Haziran 2013 /makale
"Her hangi bir şeyi ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır, kötülüktür. Nefse uymadan almak iyidir. Fakat pek iyi değildir. Arzu etmeden geleni almak hoştur yalnız ahlak nizamına uyması şarttır. Allah’ın göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi bir...
DAHA FAZLASI

40. Salikin Yetişmesi

12 Haziran 2013 /makale
" Hakk’tan  başkalarıyla meşgul eden her şey sana düşmandır, sana puttur. Bu putları bırak. Halktan bir şey umma. Görürsün ki sır alemi sana açılmış, ruhaniler alemi sana açık olmuş…Kimsenin bilmediğini bilmeye başlarsın. Yapılamayacak işler senden zuhur etmeye başlar. Adet dışı,...
DAHA FAZLASI