Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Nafile Oruç Tutmanın Faziletleri

09 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Allah ondan razı olsun, Hz. Âişe’den Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bir kul, güne oruçlu olarak başlayınca güneş batıncaya kadar gökyüzünün kapıları açılır, bütün organları Allah’ı tesbih eder ve dünya semasının halkı, onun bağışlanması için bağışlanma...
DAHA FAZLASI

Gece İbadetleri

19 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Allah ondan razı olsun, Câbir bin Abdullah’tan Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kulun gece karanlığında kılacağı iki rekat namaz, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım onlara bu iki rekatı kılmalarını...
DAHA FAZLASI

Hz. Peygamber’in (s.a.v) Gece Namazı

20 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Buhârî ve Müslim'de geçen gece namazı ile ilgili hadis-i şerifler. "Geceleyin dört rekat da olsa namaz kılın; haydi olmadı, bari iki rekat kılın. Bir hane halkının geceleyin namaz kıldığı bilindiği zaman, bir melek mutlaka,...
DAHA FAZLASI

Teheccüd Namazı

21 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah, kıyamet gününde öncekileri ve sonrakileri mahşer meydanında toplayınca, bir tellâl ‘Geceleri yataklarından kalkarak azap korkusu ve rahmet umuduyla Rablerine ibadet edenler kalksınlar’ diye seslenecek. Bu çağrı üzerine az sayıda kişi ayağa...
DAHA FAZLASI

Akşam ve Yatsı Namazları Arasında Nafile Namaz

12 Mayıs 2017 /gunyetuttalibin
Allah ondan razı olsun, Ebu Hüreyre'den Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Her kim, akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılarsa on iki yıllık ibadete denk gelir... "
DAHA FAZLASI