Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Esmaü'l Hüsna

21 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Esmau'l Hüsna" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerdeki Allah'ın isimleri sıralanmaktadır. 
DAHA FAZLASI

İman Artıp Eksilir mi?

21 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - İman Artıp Eksilir mi ?" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; İman ve İslam kavramları üzerinde duruluyor. Ayrıca imanın nasıl artacağı ve eksileceği irdeleniyor. 
DAHA FAZLASI

Kaderle İlgili Bazı Meseleler

24 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Kaderle İlgili Bazı Meseleler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; 1- Halk (yaratma) ve Kesb (kazanma) Ayrımı 2- Rızık - Kader İlişkisi 3- Haram Rızık mıdır ? 4-...
DAHA FAZLASI

Ölüm ve Ötesi - Kabir Suali ve Azabı

01 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Ölüm ve Ötesi - Kabir Suali ve Kabir Azabı" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Kur'an ve Hadisler ışığındaki delillerle ölüm...
DAHA FAZLASI

Ölüm ve Ötesi - Diriliş

04 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Abdulkadir Geylani Hazretleri - Gunyetü't Talibin - 13 - Ölüm ve Ötesi - Diriliş Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Ölüm ve Ötesi - Diriliş" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; Evliyalar Sultanı, Gavsu'l...
DAHA FAZLASI