Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Haram Ve Helalin Ölçüsü Nedir ?

12 Mart 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babında yer alan "Haram Ve Helalin Ölçüsü Nedir ?" adlı bölümüdür. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları detaylı olarak anlatmaktadır: - Haram ve Helalin Ölçüsü Nedir ?...
DAHA FAZLASI

Tövbeye Dair Bazı Rivayetler

13 Mart 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 3.kısmı olan "Tövbe Hakkında Bazı Rivayetler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları detaylı olarak anlatmaktadır: - Tövbe Hakkında Bazı Rivayetler - Zazan'ın Tövbesi...
DAHA FAZLASI

Takvaya Dair

15 Mart 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 4.kısmı olan "Takvaya Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları detaylı olarak anlatmaktadır: - Takvanın Ne Olduğuna Dair Görüşler - Takvaya Dair Birkaç...
DAHA FAZLASI

Cennet ve Cehennem 1

19 Mart 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 5.kısmı olan "Cennet ve Cehennem" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları ayet ve hadis-i şeriflerle detaylı olarak anlatmaktadır: - Cennet ve Cehennem -...
DAHA FAZLASI

Cennet ve Cehennem 2

24 Mart 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 5.kısmı olan "Cennet ve Cehennem" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları ayet ve hadis-i şeriflerle detaylı olarak anlatmaktadır: - Cennet ve Cehennem -...
DAHA FAZLASI