Javascript etkin değil.

Haram Yemek Kalbini Öldürür

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Haram Yemek Kalbini Öldürür

Hadislerle Nasihatler/ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ

Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki:

"Ey oğul! Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise onu ihya eder. Lokma vardır, seni dünya ile iştigal eder hâle getirir. Lokma vardır, ahiretle iştigal ettirir. Lokma vardır, sana dünyayı da, ahireti de terkettirir. Seni Yaratanına rağbet ettirir.

Bu yiyecekler, ancak marifetullah ile yani Allah’ı tanımakla bili­nir. Marifetullah ise, defterlerde ve kitaplarda değil, kalplerde bulu­nur. Marifetullah Hakk’tan gelir. O’nun mahlukatından gelmez. Marifetullah, Allah’ın ahkamını tasdik edip sıdk ile tatbik ettikten ve yaşadıktan sonra hasıl olur. Allah’ı tevhidten ve yalnız O’na güvenip dayandıktan sonra hasıl olur. Yaratılanların sev­gisinden ve onlara dayanıp güvenmekten bütünüyle sıyrıldıktan son­ra hasıl olur. 


Sen Allah’ı nasıl tanıyor, nasıl biliyorsun ki? Sen ancak yemeyi, içmeyi, giyinmeyi ve evlenmeyi biliyorsun. Üstelik bunlar nasıl olur­sa olsun, nereden gelirse gelsin, hiç aldırış da etmiyorsun.

Hiç işitmediniz mi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor:

Bir kimse ki, yediğini - içtiğini nasıl ve nereden kazandığına aldırış etmezse Allah da onu cehennemin kapılarının hangi­sinden sokacağına aldırmaz."BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.

Yorumlar / 0


YORUMUNUZU EKLEYİN