Javascript etkin değil.

Hak Yolcusunun Düsturları

Ahmed Er-Rufai Hazretleri

Hak Yolcusunun Düsturları Hakkında

Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin “Hak Yolcusunun Düsturları” ismiyle yayınlanan bu kitabı, üç eserden meydana gelmektedir. El-Hikemü’r-Rifaiyye, En-Nizamü’l-Has li-ehli’l-İhtisas ve Kırk Hadis.

El-Hikem ve En-Nizamü’l-Has isimli küçük risaleler, Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin doğrudan yazmış olduğu iki ayrı kitapçıktır ve fevkalade isabetli ve nefis izah ve açıklamaları ihtiva etmektedir.

Her üç eser de, muhtevaları itibarıyla, Allah’a giden yolda bir mümin - müslümanın uyması ve uygulaması gereken ahlâki esasları öz olarak dile getirmektedir.

Eserde yer alan konu başlıkları şöyledir:

1. El-Hikem - Hikmetli Sözler, 2. Kibir, 3. Ölçü, 4. Zikir, 5. Dost ve Düşman, 6. Himmet ve Gayret, 7. Marifetullah, 8. Sûfî, 9. Yol, 10. Tevazu ve Mahviyet, 11. Güzel Huylar, 12. Akıl, 13. Kadere Rıza, 14. En-Nizamü’l-Has, 15. Nefis, 16. Söz, 17. Teslimiyet 18. Amel ve Teslimiyet, 19. Cihad, 20. Kitab-ı Mübin, 21. Edeb, 22. Çalışmak, 23. Muhabbet, 24. Dört Güzel Haslet, 25. Tasavvuf, 26. İlim, 27. Yardımlaşma, 28. Hikmet, 29. Kırk Hadis

Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretleri - Hak Yolcusunun Düsturları Yayın Bilgileri:

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme Eden: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 4 Saat 16 Dakika
Hazırlayan: Meviza

İlim

08 Ekim 2020 /hakyolcusunundusturlari
Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin “Hak Yolcusunun Düsturları” ismiyle yayınlanan bu kitabı, üç eserden meydana gelmektedir. El-Hikemü’r-Rifaiyye, Nizamü’l-Has fi Ehli’l-İhtisas (Allah'a giden yolda ihtisâs kazananlara mahsus nizâm ve kâideler) ve Kırk Hadis. El-Hikem ve En-Nizamü’l-Has isimli küçük risaleler, Seyyid Ahmed Er-Rufâî...
DAHA FAZLASI

Yardımlaşma

14 Ekim 2020 /hakyolcusunundusturlari
Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin “Hak Yolcusunun Düsturları” ismiyle yayınlanan bu kitabı, üç eserden meydana gelmektedir. El-Hikemü’r-Rifaiyye, Nizamü’l-Has fi Ehli’l-İhtisas (Allah'a giden yolda ihtisâs kazananlara mahsus nizâm ve kâideler) ve Kırk Hadis. El-Hikem ve En-Nizamü’l-Has isimli küçük risaleler, Seyyid Ahmed Er-Rufâî...
DAHA FAZLASI

Hikmet

17 Ekim 2020 /hakyolcusunundusturlari
Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin “Hak Yolcusunun Düsturları” ismiyle yayınlanan bu kitabı, üç eserden meydana gelmektedir. El-Hikemü’r-Rifaiyye, Nizamü’l-Has fi Ehli’l-İhtisas (Allah'a giden yolda ihtisâs kazananlara mahsus nizâm ve kâideler) ve Kırk Hadis. El-Hikem ve En-Nizamü’l-Has isimli küçük risaleler, Seyyid Ahmed Er-Rufâî...
DAHA FAZLASI

Kırk Hadis

22 Ekim 2020 /hakyolcusunundusturlari
Seyyid Ahmed Er-Rufâî Hazretlerinin “Hak Yolcusunun Düsturları” ismiyle yayınlanan bu kitabı, üç eserden meydana gelmektedir. El-Hikemü’r-Rifaiyye, Nizamü’l-Has fi Ehli’l-İhtisas (Allah'a giden yolda ihtisâs kazananlara mahsus nizâm ve kâideler) ve Kırk Hadis. El-Hikem ve En-Nizamü’l-Has isimli küçük risaleler, Seyyid Ahmed Er-Rufâî...
DAHA FAZLASI