Javascript etkin değil.

İhyâu Ulûmi'd-Dîn

İmam Gazâlî Hazretleri

İhyâu Ulûmi'd-Dîn Hakkında

Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir.

« İhyâu Ulûmi’d-Dîn », mütercim Ahmet Serdaroğlu’nun tercümesiyle Bedir Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Eserin Türkçe tercümesi, Arapça aslı gibi dört cilt olarak basılmıştır.

Birinci ciltte şu konular işlenmektedir:
İlim, akaid kaideleri, taharetin sırları, namazın sırları, orucun sırları, haccın sırları, Kur’an okumanın âdabı, zikir ve dua, çeşitli vakitlerde okunacak evradın tertibi.

İkinci ciltte şu konular işlenmektedir:
Yemek âdabı, nikah âdabı, kazanç hükümleri, helal ve haram, insanlar ile hoş geçinme ve konuşma âdabı, uzlet, yolculuk âdabı, semâ ve vecd, emr-i maruf ve nehy-i münker (iyilikleri emredip fenalıklardan menetmek), geçim âdabı ve Peygamberlik ahlâkı kitapları.

Üçüncü ciltte şu konular işlenmektedir:
Kalbin acayip hallerini açıklamak, rizayet, iki şehvetin: Mide ve cinsî münasebet düşkünlüğünün tehlikeleri, dilin âfetleri, gazap, kin ve hasedin âfetleri, dünyanın zemmi, servet ve cimriliğin zemmi, riya ve rütbe ile mevkiye düşkünlüğün zemmi, kibir ve ucbun zemmi, gururun zemmi.

Dördüncü ciltte şu konular işlenmektedir:
Tevbe, sabır ve şükür, korku ve ümit, fakr ve zühd, tevekkül ve tevhid, muhabbet, şavk (şiddetli istek), üns (buluşmak, anlaşmak) ve rıza, niyet, sıdk ve ihlas, murâkabe ve muhasebe, tefekkür, ölümü hatırlama.


Hüccetü'l İmam Gazali Hazretleri - İhyâu Ulûmi’d-Dîn Yayın Bilgileri:

Yayınevi: Bedir Yayınevi
Tercüme Eden: Ahmet Serdaroğlu
Hazırlayan: Meviza

Şer’î İlimlerin Kısımları

25 Mayıs 2020 /ihyauulumiddin
Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri...
DAHA FAZLASI

Ahiret Yolu İlminin Kısımları

27 Mayıs 2020 /ihyauulumiddin
Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri...
DAHA FAZLASI

İmam Şâfiî Hazretleri

30 Mayıs 2020 /ihyauulumiddin
Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri...
DAHA FAZLASI

İmam Mâlik Hazretleri

31 Mayıs 2020 /ihyauulumiddin
Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri...
DAHA FAZLASI

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri

31 Mayıs 2020 /ihyauulumiddin
Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin « İhyâu Ulûmi’d-Dîn » isimli eseri, İslam kültürünün bir şaheseridir. Bu herhangi bir kitap değil; bir ilim, irfan ve hikmet abidesidir. İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri...
DAHA FAZLASI