Javascript etkin değil.

Kalplerin Keşfi

İmam Gazâlî Hazretleri

Kalplerin Keşfi Hakkında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39)

İmam Gazali Hazretleri (rahmetullahi aleyh), bu hadis-i şerifin işaret ettiği iyiliğin kalbine doğru bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Kalbimizin derinliklerine inerek bizi kendimizle yüzleştiriyor. Kalbin manevi hastalıklarına ve tedavi yollarına ışık tutuyor. Eser, kalplerimizin ihyası için bulunmaz bir nimet.

Hüccetü’l İslam İmam Gazali Hazretlerinin “Mükâşefetü’l Kulûb | Kalplerin Keşfi” isimli eseri, Yaman Arıkan’ın usta kalemiyle Arapça aslından dilimize “İlahi Nizam” ismiyle tercüme edilmiştir.

İlhamlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından alan gerçek İslâm âlimleri, sadece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hatta kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, elinizdeki kitap Mükaşefetü’l Kulûb | Kalplerin Keşfi | İlâhî Nizâm da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

İmam Gazali Hazretlerinin, Kalplerin Keşfi isimli bu eşsiz eserinde yer alan konu başlıkları şunlardır:

1. Allah Korkusu, 2. Sabır - Hastalık, 3. Nefsi Terbiye, 4. Gaflet, 5. Allah’ı Unutmak, 6. Tevbe, 7. Sevgi - Muhabbet, 8. Aşk, 9. Allah’a İtaat, Allah’a ve Resulüne Sevgi, 10. İblis, 11. Emanet, 12. Namazı Tevazu ve Huşu ile Kılmak, 13. İyiliği Emretmek, Kötülükten Menetmek, 14. Şeytanın Düşmanlığı, 15. Emanet - Tevbe, 16. Merhamet, 17. Namazda Huşu, 18. Gıybet - Koğuculuk, 19. Zekat, 20. Zina, 21. Sıla-i Rahim, Ana - Baba Hakkı, 22. Anaya - Babaya İyilik, 23. Zekat, Cimrilik, 24. Uzun Emel, 25. Haramı Terketmek, 26. Ölümü Hatırlamak, 27. Tevekkül - Rızık, 28. Dünya Hayatı, 29. Kanaatin Fazileti, 30. Allah’tan Başkasını Dost Edinmek ve Mahşer, 31. Dünyanın Sonunun Gelmesi ve İnsanların Kabirden Kalkması, 32. Mahlukat Arasında Hüküm, 33. Malın - Mülkün Aldatıcılığı, 34. Ameller, Mizan, Azap, 35. Allah’a İtaatin Fazileti, 36. Şükür, 37. Kibrin Kötülüğü, 38. Tefekkür, 39. Ölümün Dehşeti, 40. Kabir ve Kabir Suali, 41. İlmelyakin, Aynelyakin, 42. Allah’ı Zikretmenin Fazileti, 43. Namazın Faziletleri, 44. Namaz Kılmayanın Cezası, 45. Cehennem ve Cehennem Azabı, 46. Günahlardan Korkmanın Fazileti, 47. Tevbenin Fazileti, 48. Zulmün Kötülüğü, 49. Yetime Zulmetmekten Sakınmak, 50. Kibrin Kötülüğü, 51. Tevazu ve Kanaatin Fazileti, 52. Dünyaya Mağrur Olmak, 53. Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakınma, 54. Sadakanın Fazileti, 55. Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Gidermek, 56. Abdestin Fazileti, 57. Namazın Fazileti, 58. Kıyametin Korkunçlukları, 59. Cehennem - Mizan, 60. Kibir - Ucüb, 61. Yetime İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak, 62. Haram Yemek, 63. Faiz, 64. Kul Hakkı, 65. Hevay-i Nefse Uymanın Kötülüğü ve Nefsani Arzuları Terketmek, 66. Cennet ve Cennet Ehlinin Dereceleri, 67. Sabır, Rıza, Kanaat, 68. Tevekkülün Fazileti, 69. Mescid ve Camilerin Fazileti, 70. Keramet Ehlinin Faziletleri ve Riyazat, 71. İman - Nifak, 72. Gıybet - Nemime, 73. Şeytanın Düşmanlığı, 74. Muhabbet ve Nefs Muhasebesi, 75. Hakkı Batılla Karıştırmak, 76. Cemaatle Namazın Fazileti, 77. Gece Namazının Fazileti, 78. Kötü Âlimlerin Cezası, 79. Güzel Ahlâk, 80. Gülmek, Ağlamak, Giyim, 81. Kur’an’ın, İlmin ve Âlimlerin Fazileti, 82. Namaz ve Zekatın Fazileti, 83. Anaya - Babaya İyilik ve Evlad Hakkı, 84. Komşuluk Hakkı ve Yoksullara Yardım, 85. Alkollü İçki İçenlerin Cezası, 86. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miracı, 87. Cumanın Faziletleri, 88. Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı, 89. Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı, 90. Cihadın Fazileti, 91. Şeytanın Hilesi, 92. Çalgı Dinlemek, 93. Bid’at ve Hevay-i Nefse Uymak, 94. Recebin Faziletleri, 95. Mübarek Şabanın Fazileti, 96. Ramazanın Fazileti, 97. Kadir Gecesi, 98. Bayramın Fazileti, 99. Zilhiccenin Fazileti, 100. Aşure Gününün Fazileti, 101. Fukaraya İkram, 102. Cenaze - Kabir, 103. Cehennem Azabı, 104. Mizan - Sırat, 105. Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Vefatı

Mükaşefetü’l Kulûb | Kalplerin Keşfi Yayın Bilgileri:

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme Eden: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 19 Saat 46 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Miracı

26 Nisan 2020 /kalplerinkesfi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) İmam Gazali Hazretleri -...
DAHA FAZLASI

Cumanın Faziletleri

27 Nisan 2020 /kalplerinkesfi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) İmam Gazali Hazretleri -...
DAHA FAZLASI

Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı

28 Nisan 2020 /kalplerinkesfi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) İmam Gazali Hazretleri -...
DAHA FAZLASI

Erkeğin Karısının Üzerindeki Hakkı

30 Nisan 2020 /kalplerinkesfi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) İmam Gazali Hazretleri -...
DAHA FAZLASI

Cihadın Fazileti

30 Nisan 2020 /kalplerinkesfi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) İmam Gazali Hazretleri -...
DAHA FAZLASI