Javascript etkin değil.

10. Nefs Terbiyesi

Abdülkadir Geylani Hazretleri

10. Nefs Terbiyesi

Cilaul Hatır/Abdülkadir Geylani Hazretleri

"O’na istiğfârda bulunun, zîrâ O günahları bağışlayandır. Çok az amele dahi karşılık verir. Hayırlı ameller üzerinde sâbit kılar.

Zîrâ O “Kerîm” (çok çok ikram ve ihsân edici) ve “Cevvâd” (çok çok cömert)tir. Hiçbir sebep ve karşılık olmaksızın bağışta bulunur. Sebep olursa nasıl olur? Sen düşün!

O’na tevhîd ile, sâlih ameller ile, dünyâyı terk ederek, dünyâdan yüz çevirerek, âhireti alarak, âhirete yönelmek sûretiyle, âhirete rağbet göstererek, küçük ve büyük günahları terketmek sûretiyle karşılık verin.
Hakk’ı isteyen, O’nu murad edinen kişi Hakk’tan ne cennetini ister, ne de O’nun cehenneminden korkar; bilakis o yalnızca O’nun rızâsını ister.

O’nun yakınlığını umar. O’ndan uzaklaşmaktan korkar. Sen şeytanın, hevânın, dünyânın ve şehvetlerinin (arzularının) esirisin. Sende hayır yok! "BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.

Yorumlar / 0


YORUMUNUZU EKLEYİN