Javascript etkin değil.

Nefs Terbiyesi

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Nefs Terbiyesi

Cilaul Hatır/Abdülkadir Geylani Hazretleri

"O’na istiğfarda bulunun, zira O günahları bağışlayandır. Çok az amele dahi karşılık verir. Hayırlı ameller üzerinde sabit kılar.

Zira O “Kerîm” (çok çok ikram ve ihsân edici) ve “Cevvâd” (çok çok cömert)tir. Hiçbir sebep ve karşılık olmaksızın bağışta bulunur. Sebep olursa nasıl olur? Sen düşün!

O’na tevhîd ile, sâlih ameller ile, dünyayı terk ederek, dünyadan yüz çevirerek, âhireti alarak, âhirete yönelmek suretiyle, âhirete rağbet göstererek, küçük ve büyük günahları terketmek suretiyle karşılık verin.
Hakk’ı isteyen, O’nu murad edinen kişi Hakk’tan ne cennetini ister, ne de O’nun cehenneminden korkar; bilakis o yalnızca O’nun rızasını ister.

O’nun yakınlığını umar. O’ndan uzaklaşmaktan korkar. Sen şeytanın, hevanın, dünyanın ve şehvetlerinin (arzularının) esirisin. Sende hayır yok! "BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.

Yorumlar / 0


YORUMUNUZU EKLEYİN