Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

46. Resulullah'a Tabi Olmak

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onsekizinci günü, Pazar sabahı yapılmıştır. Bu sohbette; Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme tâbî olarak hangi nimetlere nail oluruz ? Allah hangi kullarını sever ? Nifak ve ikiyüzlüğe sahip olan kişilerin akıbetleri ne olacaktır...
DAHA FAZLASI

47. Kötülere Karşı Tavır Almak

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılının Şaban ayında, Hilalin ilk göründüğü Salı günü, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ın seçkin mümin kulları kimlerdir, alametleri nelerdir ? İlim- irfan öğrenip ihlasla amel etmek neden önemlidir ? Allah'ın bizlerden razı olması için neler yapmalıyız ?...
DAHA FAZLASI

48. Salih Amel

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şaban ayının sekizinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Dünyalık karşılığında ahiretini satanların akıbetleri nasıl olur ? Gösteriş yapmak ve insanlara kendini beğendirmek için zahirlerini süsleyip  de kalplerini güzelleştirmeyenlerin karşılaşacakları felaketler nelerdir ? Kalbin...
DAHA FAZLASI

49. Kerem - Cömertlik

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şaban ayının onbirinci Cuma günü, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini tasdik edenlerin mükafaları nelerdir ? Allah dostlarının ulaştıkları mertebelere nasıl ulaşabiliriz ? Sarsılmaz bilgi ve inanca nasıl erişebiliriz...
DAHA FAZLASI

50. Dünya Dertlerinden Sıyrılmak

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şaban ayının onsekizinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Dünyanın tasalarından nasıl kurtulabiliriz ? "Elinizden geldiğince dünyanın tasalarından sıyrılınız" hadisi şerifin manası nedir ? Kurtuluşa, felaha ermek için neler yapmak gerekir ? Dünya ve...
DAHA FAZLASI