Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

51. Dünyaya Meyletmemek

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şaban ayının yirmisinde yapılmıştır. Bu sohbette; Allah yolunun yolcuları kimlerdir, özellikleri nelerdir ? Amelsiz olarak ilim öğrenmek ve öğrenilenlerle amel etmemenin sonu nasıl olur ? Gerçek ilim kimlerden öğrenilir ? Allah'ın kulu olabilmek ve yalnızca...
DAHA FAZLASI

52. İnsanlara Fani Gözüyle Bakmak

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının üçüncü günü, sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ın ezelde verdiği hükümler değişir mi ? İnsanın kendi ölümünü ve kabre konuluşunu düşünmesi neler sağlar ? İbadetlere ve amellere güvenip  böbürlenmek insanın başına hangi felaketleri...
DAHA FAZLASI

50. Müminin İmtihanı

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onyedinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Evliyaların, Allah'ın veli kullarının özellikleri nelerdir, yaşayışları nasıldır ? Emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınan kullarını Allah nasıl mükafatlandırılır ? Dünyaya şiddetle bağlanmak insanın başına hangi...
DAHA FAZLASI

54. Allah'a Ulaşmak

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onuncu günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'a vasıl olmak nasıl mümkün olur ? Allah'a karşı güzel edep sahibi olmanın mükafatları nelerdir ? Allah'ı tanıyan kişinin hayatında hangi değişimler meydana gelir ?...
DAHA FAZLASI

55. Allah'ın Takdirine Razı Olmak

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onyedinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ölümü hatırlamak insan hayatında hangi değişimlere yol açar ? Başa gelen musibetlere karşı nasıl davranmak gerekir ? Allah'a şükretmek ve sabırlı olmak ne gibi faydalar...
DAHA FAZLASI