Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin tasavvufî görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin çeşitli târihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin târihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, târihî sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemâdi’l-âhir 545 târihi ile 30. meclis, en son târihlisi ise 20 Receb 546 târihi ile 61. meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, el-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin lisânından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânî’nin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zîrâ konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamâmını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veyâ yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin vefâtı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

11. Marifetullah ( Allah'ı Bilmek )

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ondokuzuncu günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah'ı bilmek ve tanımak niçin önemlidir ? Herşeye gücü yeten Allah'ı tanıyanların hayatlarında neler değişir ? Nefsi başıboş bırakmak hangi tehlike ve...
DAHA FAZLASI

12. Allah'tan Başkasından Talepte Bulunmamak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkadenin ikinci günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; İzzet ve Celâl sahibi Allah’a talip olmanın faydaları nelerdir ? İzzet ve Celâl sahibi Allah’a yakınlığın ve O’nun lûtfunun alâmeti nedir? Allah katında hangi mertebede ve mevkideyiz ? Yüce...
DAHA FAZLASI

13. Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkadenin dördüncü günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne almak ne gibi faydalar sağlar ? Emrolunmadığı şeylerle iştigal eden insanın akıbeti nasıl olur ? Elde edilen dünyalıkların bereketi neyle hasıl olur...
DAHA FAZLASI

14. İçi Başka Dışı Başka Olmaktan Sakınmak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkadenin yedinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbetin feyiz ve bereketi, Allah'ın izniyle, asrın en büyük manevi hastalıklarından biri olan münafıklık illetini kalplerden bütünüyle silecek... Her cümlede, Allah sevgisi kalbinize nakşolunacak...Marifetullah'a götüren gerçek ve sonsuz...
DAHA FAZLASI

15. Müminin Kendi Nefsine İkramı

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının üçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Evliyalar Sultanı Abdulkadir Geylani Hazretleri'nden; kalplerin yegane sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'a gerçek bir kul olabilmenin inceliklerini öğrenecek, bir sanat olan ibadetin sırlarını keşfedeceksiniz. Bu sohbetin...
DAHA FAZLASI