Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Seslendiren: Çetin Oral
Sesli Kitap Toplam Süre: 32 Saat
Hazırlayan: Meviza

Marifetullah - Allah'ı Bilmek

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şevval ayının on dokuzuncu günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah'ı bilmek ve tanımak niçin önemlidir ? Herşeye gücü yeten Allah'ı tanıyanların hayatlarında neler değişir ? Nefsi başıboş bırakmak hangi...
DAHA FAZLASI

Allah'tan Başkasından Talepte Bulunmamak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Zilkadenin ikinci günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; İzzet ve Celâl sahibi Allah’a talip olmanın faydaları nelerdir ? İzzet ve Celâl sahibi Allah’a yakınlığın ve O’nun lûtfunun alâmeti nedir? Allah katında hangi mertebede ve mevkideyiz ?...
DAHA FAZLASI

Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Zilkadenin dördüncü günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne almak ne gibi faydalar sağlar ? Emrolunmadığı şeylerle iştigal eden insanın akıbeti nasıl olur ? Elde edilen dünyalıkların bereketi neyle hasıl...
DAHA FAZLASI

İçi Başka Dışı Başka Olmaktan Sakınmak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Zilkadenin yedinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbetin feyiz ve bereketi, Allah'ın izniyle, asrın en büyük manevi hastalıklarından biri olan münafıklık illetini kalplerden bütünüyle silecek... Her cümlede, Allah sevgisi kalbinize nakşolunacak...Marifetullah'a götüren gerçek ve...
DAHA FAZLASI

Müminin Kendi Nefsine İkramı

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şevval ayının üçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Evliyalar Sultanı Abdulkadir Geylani Hazretleri'nden; kalplerin yegane sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'a gerçek bir kul olabilmenin inceliklerini öğrenecek, bir sanat olan ibadetin sırlarını keşfedeceksiniz. Bu...
DAHA FAZLASI