Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

16. Kur'an İle Amel Etmek

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade'nin onbirinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Kur'an ile amel etmek insanı hangi manevi makamlara eriştirir ? Dullara, yetimlere, fakirlere, yoksullara ve muhtaç durumda olanlara yardım etmenin faziletleri nelerdir ? İzzet ve Celal sahibi...
DAHA FAZLASI

17. Rızık Meselesinde Fazla Endişelenmemek

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının onbirinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Rızık endişesinden nasıl kurtulabiliriz ? Nefsin, hevai arzuların ve şehvani isteklerin esaretinden kurtulmanın yolları nelerdir ? Allah'tan başka herşeyden nasıl arınabiliriz ? Basiret neden kapanır ?...
DAHA FAZLASI

18. Nefs, Heva ve Şeytana Karşı Cihad

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının onaltıncı günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Nefs, heva ve şeytanla mücadele etmenin en kesin ve zafer vadeden usullerini, Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nden öğrenmek, hayatınıza yepyeni, ölümsüz bir soluk katmak ister misiniz...
DAHA FAZLASI

19. Allah Korkusu

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının sekizinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İzzet ve Celal sahibi olan Allah'a nasıl gerçek bir kullukta bulunabiliriz ? Allah korkusuna sahip olmanın faydaları nelerdir ? Nefse muhalefet ederek, Allah'ın rızasını gözetmenin mükafatları...
DAHA FAZLASI

20. Amelsizlik

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının yirmibirinci günü, Cuma sabahımedresede yapılmıştır. Bu sohbette; Amelsiz kuru sözlerin bir faydası olur mu ? Kadere gönül rızasıyla boyun eğmenin faydaları nelerdir ? Kaderin elemlerini ve belalarını hissetmemek mümkün mü ? İmanın zayıflık ve...
DAHA FAZLASI