Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

21. Fanilere Güvenmeyip Allah'a Güvenmek

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının onbeşinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İzzet ve Celal sahibi olan Allah'a karşı kalbimizi perdeleyen şeyler nelerdir ? Velayetin yani Allah dostlarının alametleri nelerdir ? Kurtuluşa ermenin sırrı nedir,  nasıl kurtuluşa erirlir...
DAHA FAZLASI

22. Kalpten Dünya Sevgisini Atmak

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının son günü, sabahleyin dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Dünya sevgisini kalpten nasıl atabiliriz ? Nefs-i mutmainne nedir, nefsin mutmain oluşunun alametleri nelerdir ? Münafıkların özellikleri nelerdir, nasıl belli olur ?İ nsanın yaşamadığı birşeyi tebliğ etmesi...
DAHA FAZLASI

23. Kalplerin Pasını Gidermek

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Zilhicce ayının onikinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Paslanan kalplerin cilası nelerdir ? Kalp neden kararır  ? Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme gerçek bağlılık nasıl olmalıdır ? Sadece dil ile yapılan tövbe yeterli...
DAHA FAZLASI

24. Allah'ın İdaresine Ortak Olmamak

01 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının ondördüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; İlim öğrenmenin amacı nedir, niçin ilim öğrenilmelidir ? İlahi lütuflara mazhar olmak nasıl mümkün olur ? İzzet ve Celal sahibi Allah ile aramızdaki perdeler ne zaman...
DAHA FAZLASI

25. Zühd

01 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının ondokuzuncu günü yapılmıştır. Bu sohbette; Gerçek zahidler, zühd sahipleri kimlerdir ? Zahidlerin özellikleri nelerdir ? İlim cahillerinin akıbetleri ve kullukları nasıldır ? Allah dostlarının ahlakı ve yaşayışı nasıldır ? Helal olan rızıkları yemenin faydaları...
DAHA FAZLASI