Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

6. Müminin Mümin Kardeşine Nasihatı

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ortalarında, Cuma günü medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah dostlarının özellikleri ve alametleri nelerdir ? Müminlerin birbirlerine karşı öğütleri nasıl olmalı ? Nefsani arzuların esiri olmaktan nasıl kurtulunur ? Nasibinde olmayan rızkı istemenin tehlikeleri nelerdir...
DAHA FAZLASI

7. Sabır

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onyedinci Pazar günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Afet ve musibetlerle dolu olan dünya hayatına neden sabretmek gerekir ? Takva sahibi olanların alametleri nelerdir ? Kadere rıza göstermeyenlerle arkadaşlık olur mu ? Allah'tan başka bütün...
DAHA FAZLASI

8. Mürailik ( İkiyüzlülük )

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ondokuzuncu günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Mürailerin yani ikiyüzlü insanların özellikleri, alametleri nelerdir ? Gerçek bir kulluk ve ibadet nasıl olmalıdır ? Allah'ın rahmetine ve lütuflarına nail olmak için neler yapılmalıdır ?...
DAHA FAZLASI

9. Müminin İmtihana Tabi Tutulması

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onikinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah tarafından imtihana tabi tutulmamızın hikmetleri, sırları nelerdir? Allah sevdiği kullarına azab eder mi ? Maruz kalınan belalara karşı sabrın Allah katındaki...
DAHA FAZLASI

10. Külfet Addetmemek (Zorluk Saymamak)

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ondördüncü günü, Pazar sabahı yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah'a kulluğu zorluk saymaktan nasıl kurtulunur ? Bütün ibadet ve taatleri yalnızca Allah için yapmanın mükafatları nelerdir ? Münafıklık alametlerinden kurtulmak için nelere...
DAHA FAZLASI