Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

26. Halinden İnsanlara Şikayetçi Olmamak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının yirminci günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Başa gelen musibet ve sıkıntıları gizlemenin mükafatları nelerdir ? Halinden insanlara şikayetçi olmamak insana neler sağlar ? Nefsle arkadaşlık ne zaman mümkün olabilir ? Dünyaya karşı hırslı olmamak...
DAHA FAZLASI

27. Yalandan Sakınmak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbeşinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak imana nasıl sahip olunur ? Mahrumiyetlere sabır ve tahammül göstermek karşılığında hangi mükafatlar hasıl olur ? Riyanın yani gösteriş hastalığından kurtulmanın...
DAHA FAZLASI

28. Allah İçin Sevmek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının dokuzuncu günü, dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah sevgisinde riyaya düşen ve sadece sözde kalan hangi musibetlere uğrar ? Allah ve resulüne gerçek sevgi ve bağlılık nasıl olmalıdır ? Marifetullah nuruna sahip olmak için neler...
DAHA FAZLASI

29. Zengine Zenginliğinden Ötürü Tevazu Göstermemek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbirinci günü, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Başkaları için  gösteriş olarak yapılan amellerin getireceği felaketler nelerdir ? İmanın gıdalanıp güzelleşmesi için neler yapmak gerekiyor ? İlim yolunda dalalete düşmek ne anlama geliyor ? Rızık çoğalır...
DAHA FAZLASI

30. Allah'ın Nimetlerinin Varlığını Kabul Etmek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onaltıncı günü, sanahleyin dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah katında gerçekten "akıllı" olanlar kimlerdir ? İlim olmadan, bilgisizce yapılan kulluğun bir faydası olur mu ? Allah'a vasıl olmanın sırrı nedir ? Zühd nedir, nasıl zühd...
DAHA FAZLASI