Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

31. Hiddet, Öfke ve Çeşitleri

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onsekizinci günü, akşamleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Nefslerimiz için öfkelenmek münafıklık alameti midir ? Öfke ne zaman iyi bir özellik taşır  ? Gerçek rahata kavuşmak ve Hakk ile yakın olmak için neler yapılmalıdır ?...
DAHA FAZLASI

32. Emirleri Yerine Getirmek, Yasaklardan Kaçınmak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbirinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Gaflet uykusundan uyanmış bir kişi olabilmenin sırrı nedir ? Tasavvuf ehline karşı edepli olanların kazanağı mükafatlar nelerdir ? Manevi alemde yol katetmek için hangi merhaleden geçmek...
DAHA FAZLASI

33. Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onüçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ı görmek nasıl mümkün olur ? Allah'ı sevenlerin alametleri nelerdir, onları nasıl tanıyabiliriz ? Allah'ı tanıyacak ilim nasıl hasıl olur ? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını...
DAHA FAZLASI

34. Kibirden Sakındırmak

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Yine, biraz sonra muhterem okuyucularımızın dea görecekleri gibi, bundan sonraki otuzbeşinci sohbette de târih bulunmamaktadır. Esâsen, kısa kısa olan bu iki sohbetin, otuzüçüncü sohbetin devamı olduklarını tahmin...
DAHA FAZLASI

35. Allah'a Karşı Gelmemek

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Bu sohbette; Gayb alemini idrak edebilmek nasıl mümkün olur ? Gerçek zenginlik nedir ? Allah'a yakınlığın kazandıracağı nimetler nelerdir ? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını Evliyalar Sultanı,...
DAHA FAZLASI