Üye olun veya Giriş yapın
Beni hatırla
 Şifrenizi mi unuttunuz?
Şifremi unuttum

Kayıt olurken kullandığınız E-posta adresinizi giriniz.

 Ücretsiz Üye Olun

Erkek Bayan
kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ediyorum.
 

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbu'l Hıfz Duası

Dualar ve Virdler
Bu mübarek dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sırrahu)'nin Hizbu'l Hıfz ( Koruma Hizbi)'dir.

Arapça Metin:Hizbu'l Hıfz (Korunma Duası)'ın Latin Harfleriyle Okunuşu:

Bi'smillahi'r-rahmani'r-rahiym.
Allahumme înne nefsî sefiynetün sâiretun fî bihari tûfânil irâdeti haysu lâ melceâ ve lâ menceê minke illâ ileyke
Fâc’ali Allahumme bismillahi mecreyhâ ve mürseyhâ Înne rabbî le ğafûru'r-rahıymun. Vâşğalnî Allahumme bike âmmen ebâdenî ânke hattâ lâ es’eleke mâ leyse lî bihi ılmun ve â’sımnî Allâhumme minel agyâri ve saffinî, Allâhumme minel ekdari vâhfaznî hattâ lâ êskune îlâ şey’in bimâ hafizte bihi ıbadeke el-mustafayne el-ahyâre vâzkurni Allâhumme bimâ zekerte bihi sâniye esneyni îz humâ fî elgâri ve eyyidnî Allâhumme ınde şuhûdi’l vâridâti bil isti’dâdi vâl istibsâri ve efid âleyye min bihâril ınâyetil muhammediyyeti vêl muhabbeti essıddîkıyyeti mâ endericu bihi fî zulmi gayâhibi uyûnil envâri vêc’manî vêc’âl lî beyne sirrikel meknûnil hafiyi vêl istizhâri vâkşif lî ân sirri esrâri eflâki et-tedviyri fî havâşî et-tasviyri li udebbire külli felekin bimâ ekamtehu minel esrâri vêcâl liyel hazzel hatıyral memdûdel kâime bil âdli beynel harfi vêl ismi feûhıyta vela uhâtu biî hâtati limeni’l-mülkü’l-yevme lillahi’v-vahidi’l-kahhâri.

Ve sallî Allâhumme alâ min hadare hezâ el mekâme menir tefeât mekânetuhu fekasure dûnehâ küllu merâmin ve ala alihi ve sahbihi allâhümme ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikrami eseluke en tecale lena fî külli saatin ve lahzatin ve tarfetin yetrufu biha ehlussemâvâti ve ehlulardi ve külli şeyin huve fî ilmike kainun ev kad kânellâhumme salli elfe elfi salavâtin alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ihvanihi minennebiyyine ve küllü salatin la ğayete lehâ ve lankıdae lehâ salaten muttesilaten bil ebediyyetissermediyyeti ve küllü salatin tefûku ve tefdulu alâ salavâtil musallîne kefadlike alâ cemîi halkike yâ erhamerrâhimîne bismillâhi kef hâ yâ ayın sâd küfîtü feseyekfîkehümullahü ve hüvessemîul alîmu bismillahi hâ mîm ayın sîn kâf humîtu vela havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azîmi bismillahil ğaniyyi gunîtü Ve indehû mefâtih’ul-gaybi lâ ye’lemuha illâ huve ve ye’lemu mâ fi’lberri ve’l-behri ve mâ tesgutu min veragatin illâ ye’lemuha ve lâ habbetin fî zulumât’il-arzi ve lâ retbin ve lâ yabisin illâ fî kitabin mubîn.Bismillahil alîmi ullimtu vallahü ya’lemü ve entüm ta’lemûne bismillahil kaviyyi kuvvîtü veraddallâhüllezîyne keferû biğayzıhim lem yenâlû hayren ve kefallâhül mü’minînel kitâle vekânallahü kariyyen azîzen.Allâhumme salli alâ seyyidinâ muhammedin ellezî men haraka bimerkebihil bisâta ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Ve ecri lutfeke fî umûrilmuslimîne yâ rabbel âlemîn. Âmîn.

Bir Hatırlatma:

Kıymetli ziyaretçilerimiz!

Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur'an'ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân'ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân'ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Hizbu'l Hıfz (Korunma Duası)'ın Anlamı:


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey Allah'ım, nefsim (senin) irade tufanının denizlerinde yüzen bir gemidir, orada senden Sana sığınmaktan başka çare yoktur. Ey Allah'ım bu nefis gemisinin akıp gitmesini ve limana yanaşmasını bismillah (Allah'ın adı ile) yap. Muhakkak Rabbiim günahları çok bağışlayıcıdır. Ahirette sadece müminlere rahmet edendir.

Ey Allah'ım, beni seninle meşgul et, senden uzaklaştıracak şeylerden uzaklaştır; ta ki bilmediğim şeyleri senden istemeyeyim. Ey Allah'ım beni (senden) başka şeylerden koru. Ey Allah'ım, beni kederlerden arındır. Beni seçkin kullarını koruduğun şeyle koru; ta ki (senden başka) bir şeyle huzur bulmayayım.

Ey Allah'ım, beni mağaradakinin ikincisi olarak andığınla beraber an. Ey Allah'ım, beni yetenekleri ve basiretleriyle gelen nurları görenlerden eyle. Üzerime Muhammed'in inayet ve sıddıklık sevgisi denizlerinden dök. Ben de onunla, şiddetli karanlıktan nurların kaynağına gireyim, beni (benliğimi alarak seninle) cem eyle (artık senden başkasını değil sadece seni düşüneyim). Beni gizli sırrın ile açığa çıkan gerçekler arasına koy, ruhumdan felekleri yönetim gizemlerini kaldır da bana eşyanın hakikatini göster. Her feleği yönettiğin sırrı görmeyi bana nasip eyle, harf ile isim arasında bulunan dengenin sırrını göster ki, bugün mülk kimindir, kahredici Allah'ın hakikatiyle kuşatılmadan kıyametten önce bana hakikatleri kavramayı nasip eyle.

Ey Allah'ım, hiçbir murada ve makama aldırmadan bu makama yükselene salât eyle, onun ailesine ve sahabesine de salat eyle.

Ey Allah'ım, ey hayatı ezeli ve ebedi olan, ey bütün mevcudat kendisiyle kaim olan, ey celal ve ikram sahibi! Senden her saat, her lahza gökler ve yer ehlinin senin ilmin dahilinde olmuş ve olacak tüm varlıkların her göz açıp kapamasında, bizim için (bütün güzellikleri) vermeni istiyorum.

Ey Allah'ım, efendimiz Muhammed'e onun ailesine, ashabına, peygamber kardeşlerine bin kere bin salât eyle, sonsuz bitmeyen ebedi bütün salâtları eyle, zatının yarattıklarına üstünlüğü gibi salât edenlerin salâtlarına üstün olan bütün salâtlar ile salât eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allahın adıyla. Kâf hâ ayn sâd korundum, kendime yeterli kılındım. “Allah onlara karşı seni koruyacaktır." (Bakara 137)

Allahın adıyla. Hâ mim ayn sin gâf himaye edildim, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır.

Allah'ın adıyla. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır, zenginleştirildim.  "Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir." Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin.

Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dahilinde Levhi Mahfuz'da) olmasın."
(En'am 59)

Her şeyi bilen Allah'ın adıyla öğretildim. “Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Nahl 74)

Kuvvetli Allah'ın adıyla güçlendirildim. “Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Alah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. ” (Ahzab 25)

Ey Allah'ım, üstümüze döşenmiş olan gök sergisini, bineğiyle delip geçen efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve sahabesine salât ve selam eyle. İşlerimde ve Müslümanların işlerinde lütfunu gönder, ey âlemlerin Rabbi. Amin.
 
meviza tarafından 1 yıl önce eklendi (25.06.2013 | 16:19 )
12 yorum
8.525 okunma
 
 
BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.
Yorumlar ( 12 )
 1. (6) Cevapla
  enes el-konyevi
  enes el-konyevi
  enes el-konyevi
     1 yıl önce

  Amin. Amin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım bu mübarek dua hürmetine sen bizim akıbetimizi hayreyle ve senden başka hiçbir şeyle meşgul eyleme. Senden başka tüm korkulardan emin kıl, senin sevginden başka tüm sevgilerden arındır kalbimizi.

  Allah razı olsun, bu mükemmel duayı buraya hazırlayıp ekleyenlerden.

 2. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Amin. Allahü Teala sizden de razı olsun.

 3. (-1) Cevapla
  Fahrettin ÖZDEMİR
  Fahrettin ÖZDEMİR
  fahrettin86
     12 ay önce

  Gerçekten sizin yaptığınız paylaşımlar ve uğraşlar çok değerli. Sizin gibi böyle katkıda bulunan kişilere o kadar ihtiyacı var ki, şu sanal alemin...Abdülkadir Geylânî'nin bazı hizbi şerifeleride vardı. Tam bakmadım belki eklemişsinizdir. İnşâAllah bende bir onları latinceye çevirip, blogumda paylaşmayı düşünüyordum. Kendim için evrad düzenlemeye çalışıyorum. Tavsiyeleriniz varsa, lütfen iletiniz. Her ne kadar bir tarikate güvenip bağlanamazsamda en azından evrad sahibi olmak isterim. Hürmetler.

 4. (5) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     12 ay önce

  Aziz ve Celil olan Allah'a hamd olsun ki, bu hizmeti sizlere ulaştırabilmeyi bizlere lutfediyor. Rabbimiz afiyet verdikçe ve nasip kıldıkça Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin tüm eserlerini yayına hazırlayacağız. Dua, vird, salavat ve hizblerin birçoğunu ekledik. Evrad-ı Şerife-i Kadiriyye başlı başına en önemli evrad. Bununla başlayabilir ve ardından Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye'ye devam etmenizi tavsiye edebiliriz. Selam ve dua ile...

 5. (0) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     10 ay önce

  Salavati kübra yida koyarmisiniz.ALLAH razi olsun

 6. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     10 ay önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. En kısa süre içerisinde hazırlayıp hizmetinize sunacağız inşaAllah.

 7. (1) Cevapla
  zeynep
  zeynep
  zeynep
     8 ay önce

  Allah razı olsun

 8. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     8 ay önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 9. (1) Cevapla
  zeynep
  zeynep
  zeynep
     8 ay önce

  Cok onemlı bır dua ne kadar dua etsek azdır rabbım cemalıyle sereflendırsın

 10. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     8 ay önce

  Amin. Her şeye gücü yeten Rahman ve Rahim olan Allah, kalplerimizi bir an bile sırat-ı müstakim üzere yaşamaktan ayırmasın.

 11. (0) Cevapla
  nuri
  nuri
  nuri
     6 ay önce

  Allah razı olsun çok güzel bi dua.

 12. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 hafta önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

Yeni bir yorum yazmak için saniye beklemeniz gerekiyor.

Beklemek istemiyorsanız şimdi hemen ücretsiz üye olun

Yeni yorumlardan haberdar et.
Diğer Dualar ve Virdler
Göster