Meviza

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âl ve ashabının üzerine olsun.


Abdülkadir Geylânî Hazretleri, ömrünü ve bütün varlığını İslam’ın muhafazası için gönülleri eğiterek, bidat ve şirke karşı savaşarak geçirmiştir. Lakin insanlardaki genel temayül üzere; hikmetinden ziyade kerametlerinin olağanüstülüğü ön plana çıkarılmış; yolu, izi, fikri düşünceleri, vasıfları ve öğretileri maalesef hakkıyla anlaşılamamıştır. Vaazlarının tamamı tevhid üzerinedir. İkaz, irşad ve nasihatleri, dinin hakikati olan bu sırra ulaşmanın reçetesini vermektedir...

Dinin nihai hedefi olan tevhid, Hakk Teâlâ’nın varlığının, birliğinin, kudretinin, azametinin şuur ve idrakine vararak, O’ndan başkasına el açmadan, kimsenin huzurunda eğilip bükülmeden, bizzat hayatın içinde her sosyal alanda ibadet haline dönüştürülmesi gereken bir hakikattir.

Gönüller Sultanı Abdülkadir Geylânî Hazretleri bu gerçeği bize, “Hikmetin tamamı tevhiddir. Tevhidin ruhaniyeti, kudret ve azamet tecellileri gönlüne aksetmiyorsa, hayatın içinde yaşadığın her an hikmet ve lutufları görmüyor, kalbinde bir semeresi olmuyorsa bu sözün sana bir faydası yoktur, iddian ancak kuru bir lafızdan ibarettir” sözleriyle ifade etmiştir. İşte bizim bütün gayemiz de, tevhidin kalplerde yeşerip kök salmasına vesile olabilmektir.

Meviza; Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen, Ehli Sünnet ve’l-Cemaat itikadı doğrultusunda yaşayan, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerine can-ı gönülden bağlı bir topluluktur. Merkez Kadiri dergahımız Fatih / Yavuz Sultan Selim’dedir.

Bizi kendine değil, Aziz ve Celil olan Allah’a ve Resulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) yönlendiren ve bu yolda bize rehberlik eden şeyhimiz Haydar Temizel (Allah sırrının kutsiyetini artırsın) 21 Aralık 2020’de rahmet-i Rahman’a vasıl olmuştur. Onun rehberliğinde Gavsu’l Azam Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerini sesli kitaplar haline getirerek faaliyete başlamış olduğumuz bir tevhid risalesi olan bu sitede, Aziz ve Celil olan Allah nasip ettikçe, Hakk yolunda ümmet-i Muhammed’e hayırlar getirecek hizmetlere devam etmeye çalışacağız.

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak Allah Teâlâ iledir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan.

Dergahımızın internet sitesi: www.meviza.com
Facebook sayfamız: www.facebook.com/MevizaMedya
Youtube sayfamız: www.youtube.com/MevizaMedya
Twitter hesabımız: www.twitter.com/FethurRabbani
Instagram hesabımız: www.instagram.com/mevizamedya
Bunlar dışında hiçbir sayfa, kurum ve şahıs ile bağlantımız yoktur.

MEVİZA NE DEMEKTİR?
Meviza, kelime anlamı olarak öğüt, nasihat demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar:

"Din nasihattir" (Müslim, İmân, 95)

Şüphesiz ki, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de akıl sahipleri için nice nasihatlerle doludur. Aziz ve Celil olan Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi." (Yunus Sûresi, 5)

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir." (Nahl Sûresi, 125)

TEŞEKKÜR
Sesli Kitap olarak hizmetinize sunduğumuz aşağıdaki eserler için ilgili yayınevlerine ve tercümanlarına teşekkürler.

TELİF HAKKI
Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımıza ait mp3 ses dosyaları, mp4 video dosyalarının tüm hakları Meviza'ya aittir. Hazırladığımız tüm içerikler (sesli kitaplar ve videolar) ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Ücretsiz olarak hizmetinize sunduğumuz sohbet videoları, sesli kitaplar ve mp3 - mp4 dosyaları indirilebilir, paylaşılabilir ancak hiçbir şekilde içerikleri değiştirilemez, yeniden hazırlanamaz ve bir ücret karşılığında satılamaz.

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında, bu telif hakkı bildiriminde yer alan kullanım şartlarına riayet edilmediğinde veya tarafımızdan tespit edildiğinde gerekli yasal işlem başlatılacaktır.