Javascript etkin değil.

Hizbu'n Nasr Duası

Abdülkadir Geylani Hazretleri

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَللّٰهُمَّ يٰامَنْ لٰا تَرٰاهُ الْعُيُونُ وَلٰا تُخٰالِطُهُ الظُّنُونُ * وَلٰا تَصِفُهُ الْوٰاصِفُونَ * وَلٰا يَخٰافُ الدَّوٰائِرَ وَلٰا تُفْن۪يهِ الْعَوٰاقِبُ يَعْلَمُ مَثٰاقِيلَ الْجِبٰالِ * وَم۪يكٰالَ الْبِحٰارِ * وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ * وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ * وَعَدَدَ مٰا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهٰارُ * وَلٰا تُوٰارِی مِنْهُ سَمٰٓاءٌ مِنْ سَمٰٓاءٍ وَلٰا اَرْضٌ مِنْ اَرْضٍ وَلٰا جِبٰالٌ اِلّٰا يَعْلَمُ مَا ف۪ي وَعْرِهَا وَلٰابِحٰارٌ * اِلّٰا يَعْلَمُ مٰا ف۪ي قَعْرِهَا وَف۪ي اِسْتِكٰانَةِ عَظَمَتِهِ السَّمٰوٰاتُ وَالْاَرْضُ * اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِي خَوٰاتِمَهُ وَخَيْرَ اَيّٰامِي يَوْمَ اَلْقٰاكَ ف۪يهِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ *
اَللّٰهُمَّ مَنْ عٰادٰان۪ي فَعٰادِهِ وَمَنْ كٰادَن۪ي فَكِدْهُ وَمَنْ بَغٰى عَلَيَّ بِمَهْلَكَةٍ فَاَهْلِكْهُ وَمَنْ نَصَبَ ل۪ي فَخًّا فَخُذْهُ وَاطْفِ عَنّ۪ي نٰارَ مَنْ شَبَّ نٰارَهُ عَلَيَّ وَاكْفِن۪ي مٰا اَهَمَّن۪ي مِنْ اَمْرِ الدُّنْيٰا وَالْاٰخِرَةِ وَصَدِّقْ رَجٰائ۪ي بِالتَّحْق۪يقِ يٰاشَف۪يقُ يٰارَف۪يقُ فَرِّجْ عَنّ۪ي كُلَّ ض۪يقٍ وَلَا تُحَمِّلْنِي مٰا لٰا اَط۪يقُ اِنَّكَ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَق۪يقُ يٰامُشْرِقَ الْبُرْهٰانِ يٰا مَنْ لٰا يَخْلُو مِنْهُ مَكٰانٌ اُحْرُسْن۪ي بِعَيْنِكَ الَّت۪ي لٰا تَنٰامُ وَاكْنُفْن۪ي بِكَنَفِكَ وَرُكْنِكَ الَّذ۪ي لٰا يُرٰامُ اِنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ قَلْب۪ي اَنَّكَ لٰا اِلَهَ اِلّٰا اَنْتَ وَاِنّ۪ي لٰا اَهْلَكُ وَاَنْتَ مَعِي يٰارَحْمٰنُ فَارْحَمْن۪ي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ يٰاعَظ۪يماً يُرْجٰى لِكُلِّ عَظ۪يمٍ يٰاعَل۪يمُ يٰاحَل۪يمُ وَاَنْتَ بِحَالِي عَلِيمٌ وَعَلٰى خَلاٰصِي قَد۪يرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ يَس۪يرٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِقَضٰٓائِهِ يٰااَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ * وَيٰا أَجْوَدَ الْاَ جْوَ د۪ينَ * وَيَا اَسْرَعَ الْحٰاسِب۪ينَ * يٰارَبَّ الْعَالَم۪ينَ وَيٰااَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ *
اَللّٰهُمَّ لٰا تَجْعَلْ لِعَيْش۪ي كَدًّا وَلٰا لِدُعٰائ۪ي رَدًّا وَلٰا تَجْعَلْن۪ي لِغَيْرِكَ عَبْداً وَلاٰ تَجْعَلْ ف۪ي قَلْب۪ي لِسِوٰاكَ وُدًّا فَاِنّ۪ي لٰا اَقُولُ لَكَ ضِدًّا وَلٰا شَرِيكًا وَلٰا نِدًّا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ * وَلَا حَوْلَ وَلٰا قُوَّةَ اِلّٰا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ * وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْل۪يماً كَث۪يراً * اِلٰى يَوْمِ الدّ۪ينِ آم۪ين *

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya men lâ terâhu'l-uyûnu ve lâ tuhâlituhu'z-zunûn. Ve lâ tesıfuhu'l-vâsıfûn. Ve lâ yehâfu’d-devâire ve lâ tufnihi'l-avâkıbu ya'lemu mesâkile’l-cibâl. Ve mikâle'l-bihâr. Ve adede katri'l-emtâr. Ve adede varakı’l-eşcâr. Ve adede mâ ezleme aleyhi'l-leylu ve eşraka aleyhi'n-nehâr. Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ ardun min ardın ve lâ cibâlun illâ ya'lemu mâ fî va’riha ve lâ biharun. İllâ ya’lemu mâ fî ka'rihâ ve fî istikâneti azametihi's-semavâtu ve’l-ard. Allahümme ic’al hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme elkâke fihi inneke ala külli şey'in kadîr.

Allahümme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lî fehhân fehuzhu vetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri'd-dunyâ ve'l-âhireti ve saddık recâî bi'ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni külle dıkın ve lâ tuhammilni mâ lâ etıku inneke ente'l-meliku'l-hakiku yâ müşrika'l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun uhrusnî biaynike'l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike'l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî enneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmanu fârhamnî bikudretike aleyye yâ azîmen yurce likülli azîmin yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun femnun aleyye bikadâihi yâ ekreme’l-ekremîn. Ve yâ ecvade’l-ecvadin. Ve yâ esraa’l-hâsibin. Yâ Rabbe'l-âlemine ve yâ erhame’r-rahimin.

Allahümme la tec'al liayşi kedden ve lâ liduâî redden ve lâ tec'alni ligayrike abden ve lâ tec'al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke dıdden ve lâ şeriken ve lâ nidden inneke alâ külli şey'in kadîr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. İla yevmi'd-dîn âmin.

Yayın Bilgisi:

El-Füyûzâtü’r-Rabbâniyye
Kadirî, İsmail b. es-Seyyid Muhammed Said
Beyrut, Hicri 1281, Miladi 1865

Mecmuatü’l-Ahzâb
el-Gümüşhanevî, Ahmed Ziyaüddin b. Mustafa
İstanbul, Hicri 1311, Miladi 1895

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey gözlerin göremediği, zanların kuşatamadığı, hiçbir kimsenin vasfedemediği, bir akibetle nihayet bulmaktan ve korku, endişe duymaktan münezzeh olan. Dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, yağmur damlalarının, ağaçlardaki yaprakların, üzerine güneşin doğduğu ve gecenin karanlığının bürüdüğü her şeyin miktarını ve adedini bilen Allah’ım. Semalardan hiçbir semanın, arzlardan hiçbir arzın kendisinden gizlenemediği; hiçbir dağın içerisindekinin, hiçbir denizin dibindekinin bilgisi haricinde olmadığı ve azametinin karşısında arzın ve semaların boyun büktüğü Allah’ım! Ömrümün sonundaki amelimi, benim için en hayırlı amel ve ömrümün son gününü en hayırlı günüm eyle. Muhakkak her şeye gücü yeten sensin.Allah'ım! Bana düşmanlık besleyip, benim için kötülük isteyenlere izin verme. Bana tuzak kuranların tuzağını boz. Bana haksızlık yapıp, zulmedenlerin, aleyhime ateş tutuşturanların hakkından gel. Dünyam ve ahiretimle ilgili işlerimde yardımcım ol. Ümit ettiklerimi gerçekleştir. Ey Şefik ve Refik olan Allah! Beni tüm darlık ve sıkıntılarımdan kurtar. Bana taşıyamayacağım şeyi yükleme. Şüphesiz ki mutlak hüküm sahibi sensin.


Kâinatı varlığının delilleriyle donatan, hâzır ve nâzır olmadığı hiçbir mekan bulunmayan Allah’ım! Asla uyumayan kudret gözünle, beni himaye et. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni muhafazan altına al. Yakinen inanıyorum ki, senden başka ilah yoktur. Senin himayende oldukça ben asla helak olmam. Ey Rahman olan Allah’ım, bana merhamet et. Bütün zorluklarda yegane yardımcı sensin, ey azim olan Rabbim!


Ey Alim, ey Halim Allah! Benim içinde bulunduğum hali en iyi bilen sensin. Beni kurtarmaya muktedir olan da sensin. Bu senin için çok kolaydır, bunu bana ihsan eyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerdi, ey hesap görenlerin en çabuk olanı. Ey âlemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah'ım! Beni geçim darlığına düşürme, duamı reddetme, senden gayrisine kul etme, senin muhabbetinden başkasını kalbimde yer ettirme. Şüphesiz sen eşi, benzeri ve ortağı olmayansın. Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyladır. Allah’ım, hesap gününe dek Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına çokça salat ve selam eyle. Âmin.BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.

Yorumlar / 36

 • Maside
  12 Ağustos 2021 Perşembe 22:47- CEVAPLA

  Allah razı olsun böyle güzel dualar gördükçe çok seviniyorum kendimi bir değerli kıymetli mücevher bulmuş gibi hissediyorum. Bana da dua edin geçim sıkıntısı çekiyorum bir türlü düzelmiyor dualarınızı beklerim.

 • Metin
  13 Mayıs 2021 Perşembe 01:32- CEVAPLA

  Dualarin Arapca - Okunusu Latince - Meali, diye oldukca faydali tertip hazirlamissiniz fakat bir de Fazileti diye bir bolum ayirsaydiniz harika olurdu.!!!

 • Erkan BAKAY
  02 Mart 2021 Salı 12:29- CEVAPLA

  Hazırlayan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.

 • Hüseyin meral
  31 Mayıs 2020 Pazar 12:18- CEVAPLA

  Allah razı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah işlerinizde

 • Sebahat Karali
  12 Mart 2020 Perşembe 10:20- CEVAPLA

  Allah razı olsun çok güzel bir dua


YORUMUNUZU EKLEYİN