Javascript etkin değil.

Meviza Hakkında

Meviza; Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen, Ehli Sünnet ve’l-Cemaat itikadı doğrultusunda yaşayan, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerine canı gönülden bağlı bir topluluktur.

Merkez Kadiri dergahımız Fatih / Yavuz Sultan Selim'de, hocamız Haydar Temizel rehberliğinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bizler; aldıkları her nefesi, sarf ettikleri her sözü ve her fiiliyatlarıyla Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tâbî olan büyüklerimizi bid'at ehli olarak gösterme hastalığına yakalanan; ilmi, zikri ve fikri yok saymayı çağdaşlık zanneden şirk ehline tâbî değiliz...

"Biz selâmet tepesi üzerinde duruyoruz. Sünnet üzereyiz; bid’ati terkettik. Tevhîd ve ihlâs tepesinde duruyoruz; riyâ ve nifâkı terkettik. Halkı acziyet, zaaf ve yokluk gözüyle görüyoruz. Kazaya, kadere razıyız; hoşnutsuzluğu bıraktık. Sabra sarıldık; şikayeti terkettik. Kalp ayaklarımızla Melikimizin kapısına doğru yürüyoruz..."

MEVİZA NE DEMEKTİR ?

Meviza, kelime anlamı olarak öğüt, nasihat demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar:

"Din nasihattir" - Müslim, İmân, 95

Şüphesiz ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de akıl sahipleri için nice nasihatlerle doludur. Aziz ve Celil olan Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi." - Yunus 57

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir." - Nahl 125

GAYEMİZ

Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ilahi hikmetlerle dolu sohbetlerinin, konuşmalarının, nasihatlerinin herkese kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır.

HAZIRLADIĞIMIZ PROJELER

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin en mühim ve tanınmış eserlerinden El-Fethu'r Rabbani ve Fütuhu'l Gayb'ı sesli kitap olarak bulunduğunuz her yerden ve her an online izlenebilir, dinlenebilir ve indirilebilir halleriyle hizmetinize sunuyoruz.

El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani: Bu eserdeki 62 sohbetin seslendirilmiş halleri sitede yer almaktadır. Tamamıyla seslendirilmiş, toplam 46 saatlik 62 sohbeti içeren tasavvufi bir eserdir.

İkinci eser olarak seçtiğimiz Fütuhu'l Gayb isimli eserin de seslendirme ve yayına hazırlama hizmeti hamdolsun ki tamamlanmıştır. Bu eserdeki sohbetler ve konuşmaların da yayına hazır hale gelmesi ile birlikte Fütuhu'l Gayb adlı bölümde hizmetinize sunulmaktadır.

Üçüncü eser olarak, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki Cilau'l Hatır'ı seçtik ve hizmetinize sunmak üzere, 52 sohbetten oluşan bu eşsiz eseri de tamamladık.

Dördüncü eser olarak ise Sırru'l Esrar'ı (Sırların Sırrı)  seçtik ve hazırlık aşamalarını tamamladık. 24 fasıldan oluşan bu eşsiz tasavvufi eseri de sesli kitap olarak ücretsiz hizmetinize sunmamızı nasip ettiği için Aziz ve Celil olan Allah'a sonsuz hamdolsun.

Meviza Sesli Kitaplar programımızı hem Windows hem de Mac OS X üzerinde çalışacak şekilde hizmetinize sunduk. Bu program sayesinde artık sohbetleri dilediğiniz an bilgisayarınızdan kolay ve hızlı bir şekilde indirebileceksiniz.

DEVAM EDEN PROJELER

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin akâid ve tasavvufla ilgili telif eseri olan el-Gunye li-tâlibî tarikı’l-Hak (Gunyetu't Talibin) adlı eseri de sesli kitap olarak yayına hazırlamaya başladık ve tamamladığımız her bölümü hizmetinize sunuyoruz.

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN NASİHATLERİNDEKİ GAYE

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin gönülleri fetheden, hidayet nurları saçan El-Fethu'r-Rabbani vel Feyzu'r-Rahmani adlı eseri ve diğer tüm vaaz ve sohbetleri de baştan sona öğütlerle doludur. Bizzat kendisi sohbetlerinden birinde "Nasihatçi" olduğunu ve sözlerinin birer öğüt, nasihat olduğunu dile getirmiştir:

"Benim kalbime insanlara nasihat etme duygusunu veren ve bu duyguyu benim için en büyük emel haline getiren Allah'ı tesbih ve tenzih ederim.

Ben bir nasihatçıyım. Fakat bunun için herhangi bir karşılık beklemiyorum. İzzet ve Celal sahibi Rabbimin nezdinde ahiretim hasıl oldu, hazır. Ben, dünyaya talip değilim. Ben ne dünya kuluyum, ne ahiret kuluyum, ne de Allah'tan başka herhangi bir şeyin kuluyum. Ben; ancak Vâhid, Ehad ve Kadîm olan Yaratan'a kulluk ederim, ancak Allah'a kulluk ederim. Yalnız O'nun kuluyum. Benim sevincim, benim ferahlanmam sırf sizin kurtuluşunuz sebebiyledir. Üzüntüm, kederlenip tasalanmam ise sırf sizin mahvolmanızdan, helak olmanızdan dolayıdır..."
- Fethu'r Rabbani - 6.Sohbet

"... Aklını kullan. Benim söylediklerim hakkında tefekkür et, düşün. Onları anlamaya çalış. Şurası muhakkak ki, ben sözün özünü söylüyorum, özetini söylüyorum. Benim sözlerimin manaları; gerek cevherleri ve gerekse batınları ile birer öğüttür, birer nasihattır..."

Evliyalar Sultanı, Gavs-ı Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri kendi nefsinden sadır olmuş konuşmalar değildir. Aksine Allah'ın konuşturmasıyla meydana gelmiş zahiri ve batıni ilim ve hikmet hazinelerinin incileridir. Allah ondan razı olsun, Geylani Hazretleri, sohbetlerinin tesirini, ilahi ilham ile şu şekilde dile getirmektedir:

"Benim söylediklerimi kabul ediniz. Ben size nasihat ediyorum. Sizi yine sizin için istiyor, sizin için seviyorum. Ben, sizin zaviyenizden ölüyüm, izzet ve Celal sahibi Hak ile ise diriyim. Kim ki sohbetlerimde beni tasdik eder ve söylediklerimi kabul edip benimserse faydasını görür ve felah bulur, kurtulur. Kim de beni tekzip eder, sohbetlerimi kabul etmez ve benimsemezse mahrum kalır, hem dünyada hem de âhirette cezaya çarpılır..." - Fethu'r Rabbani - 22.Sohbet

"Ben sizi ikaz ediyorum, uyarıyorum. Allah'ın yoluna uymayan fiil ve hareketlerden sakındırıyorum. Fakat siz uyanmıyorsunuz. Allah'ın yoluna aykırı olan fiil ve hareketlere son vermiyorsunuz! Ey, hayırlardan uzak, sadece dünya ile meşgul olanlar! Yakında, dünya sizin tepenize binecek ve canınızı almak için gırtlağınızı sıkacak. O zaman size ne onun üzerinde biriktirdikleriniz fayda verecek, ne de onunla tattıklarınız. Aksine, bütün bunlar, sizin üstünüzde birer yük, birer vebâl olacak..." - Fethu'r Rabbani , 18.Sohbet

WEB SİTELERİMİZ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Dergahımızın internet siteleri: www.meviza.com ve www.abdulkadirgeylanihazretleri.net

Facebook sayfamız: www.facebook.com/MevizaMedya

Youtube sayfamız: www.youtube.com/MevizaMedya

Twitter sayfamız: www.twitter.com/FethurRabbani

Instagram sayfamız: www.instagram.com/mevizamedya

Bu sayfalar dışında hiçbir sayfa ile bir bağlantımız yoktur.

TELİF HAKKI

Meviza.com ve abdulkadirgeylanihazretleri.net sitesinde yer alan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eserlerinin seslendirmelerinden oluşan mp3 dosyalarıyla sohbet ve öğütleri içeren videoların tüm hakları Meviza'ya aittir. Hazırladığımız sesli kitaplar ve videolar ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Sesli kitaplar indirilebilir, paylaşılabilir, dijital ortamda dağıtılabilir. Ancak hiçbir şekilde içerikleri değiştirilemez, yeniden hazırlanamaz ve bir ücret karşılığında dağıtılamaz. Seslendirmeler bir kitap haline getirilip satılamaz. Ticari bir amaçla kullanımı yasaktır. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında, bu telif hakkı bildiriminde yer alan kullanım şartlarına riayet edilmediğinde veya tarafımızdan tespit edildiğinde gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

TEŞEKKÜR VE DUA

Öncelikle El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eseri güzel, akıcı üslubuyla Arapça aslından Türkçe'ye tercüme eden Yaman Arıkan'a, eseri yayınlayan Uyanış Yayınevi'ne, Fütuhu'l Gayb adlı eseri Arapça aslından Türkçe'ye tercüme eden rahmetli Abdulkadir Akçiçek'e ve eseri yayınlayan Alperen Yayınları'na, Cilau'l Hatır'ı en güzel şekilde Türkçe'ye kazandıran Prof. Dr. Dilaver Gürer'e ve eseri yayınlayan Gelenek Yayıncılık'a, Sırru'l Esrar (Sırların Sırrı)'ı Türkçe'ye kazandıran Mehmet Eren ve eseri yayınlayan Gelenek Yayıncılık'a, El-Gunye Li-Talibi Tariki'l Hak - Gunyetü't Talibin'i Türkçe'ye çeviren Doç. Dr. Osman Güman'a ve eseri yayınlayan Gelenek Yayıncılık'a sonsuz teşekkürler. Aziz ve Celil Allah, bu hizmetleri dolayısıyla cümlesinden razı olsun.

Allah yar ve yardımcımız olsun.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan...