Javascript etkin değil.

Meviza Hakkında

MEVİZA HAKKINDA

Meviza; Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen, Ehli Sünnet ve’l-Cemaat itikadı doğrultusunda yaşayan, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerine can-ı gönülden bağlı bir topluluktur. Merkez Kadiri dergahımız Fatih / Yavuz Sultan Selim'de, hocamız Haydar Temizel rehberliğinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Dergahımızın internet sitesi: www.meviza.com 
Facebook sayfamız: www.facebook.com/MevizaMedya
Youtube sayfamız: www.youtube.com/MevizaMedya
Twitter hesabımız: www.twitter.com/FethurRabbani
Instagram hesabımız: www.instagram.com/mevizamedya
Telegram Kanalımız:
https://t.me/mevizamedia
Bip Kanalımız:
bip/meviza

Bunlar dışında hiçbir sayfa, kurum ve şahıs ile bağlantımız yoktur.

MEVİZA NE DEMEKTİR?

Meviza, kelime anlamı olarak öğüt, nasihat demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar: "Din nasihattir" - Müslim, İmân, 95


Şüphesiz ki, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de akıl sahipleri için nice nasihatlerle doludur. Aziz ve Celil olan Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi." - Yunus 57

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir." - Nahl 125

GAYEMİZ


Büyük İslâm âlimlerinin ilahi hikmetlerle dolu sohbetlerinin, nasihatlerinin, dua ve virdlerinin herkese kolayca ulaşmasını sağlamaktır. 

HAZIRLADIĞIMIZ PROJELER

1- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Fethu'r Rabbani | Sesli Kitap
2- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Fütuhu'l Gayb | Sesli Kitap
3- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Cilau'l Hatır | Sesli Kitap
4- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Sırru'l Esrar | Sesli Kitap
5- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Gunyetu't Talibin | Sesli Kitap
6- Abdülkadir Geylani Hazretleri - Siracu'l Vehhac | Sesli Kitap
7- İmam Gazali Hazretleri - Minhacu'l Âbidîn | Sesli Kitap
8- Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri - Müzekki'n Nüfûs | Sesli Kitap
9- Ferîdüddin Attâr Hazretleri - Tezkiretü'l Evliya | Sesli Kitap
10- İmam Gazali Hazretleri - Mükâşefetü'l Kulûb - Kalplerin Keşfi | Sesli Kitap
11- İmam Gazali Hazretleri - İhyâu Ulûmi'd-Dîn | Sesli Kitap
12- Ahmed Er-Rufai Hazretleri - Hak Yolcusunun Düsturları | Sesli Kitap

Meviza iOS uygulaması
Meviza Android uygulaması
Meviza Windows Phone uygulaması

UYGULAMA TASARIM ve PROGRAMLAMA

Meviza uygulamamız iOS, macOS, Windows, Android ve Windows Phone ile çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır. Kod ve tasarım dahil olmak üzere, bu uygulama ve içeriğin tamamı Meviza'ya ait olup, telif hakları ve ticari marka kanunları kapsamında koruma altındadır. Uygulama geliştirilirken kullanılan her türlü görsel ve işitsel materyaller, veritabanı ve algoritmaları, uygulama kodları ve algoritmaları metinsel, görsel ve işitsel içeriklere ait kanuni haklar Meviza’ya aittir.  Uygulamamız, Meviza Medya tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. 


TELİF HAKKI


Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımıza ait mp3 ses dosyaları, mp4 video dosyaları ve jpg resim dosyalarının tüm hakları Meviza'ya aittir. Hazırladığımız tüm içerikler (sesli kitaplar ve videolar) ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Ücretsiz olarak hizmetinize sunduğumuz sohbet videoları, sesli kitaplar ve mp3 - mp4 dosyaları indirilebilir, paylaşılabilir ancak hiçbir şekilde içerikleri değiştirilemez, yeniden hazırlanamaz ve bir ücret karşılığında satılamaz.

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında, bu telif hakkı bildiriminde yer alan kullanım şartlarına riayet edilmediğinde veya tarafımızdan tespit edildiğinde gerekli yasal işlem başlatılacaktır.


TEŞEKKÜR VE DUA


Sesli Kitap olarak hizmetinize sunduğumuz aşağıdaki eserler için ilgili yayınevlerine teşekkür ederiz.

1- Fethu'r Rabbani - Yaman Arıkan | Uyanış Yayınevi
2- Fütuhu'l Gayb - Abdulkadir Akçiçek | Alperen Yayınları
3- Cilau'l Hatır - Prof. Dr. Dilaver Gürer | Gelenek Yayıncılık
4- Sırru'l Esrar - Mehmet Eren | Gelenek Yayıncılık
5- Gunyetu't Talibin - Doç. Dr. Osman Güman - Gelenek Yayıncılık
6- Minhacu'l Âbidîn - Yaman Arıkan | Uyanış Yayınevi
7- Müzekki'n Nüfus - Nihat Dağlı | Sufi Kitap
8- Tezkiretü'l Evliya - Süleyman Uludağ | Semerkand Yayınları
9- Mükâşefetü'l Kulûb - Kalplerin Keşfi - İlahi Nizam | Yaman Arıkan | Uyanış Yayınevi
10- İhyâu Ulûmi'd-Dîn | Ahmet Serdaroğlu | Bedir Yayınevi
11- Hak Yolcusunun Düsturları | Ahmed Er-Rufai Hazretleri | Uyanış Yayınevi

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
 Salât ve selâm, efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âl ve ashabının üzerine olsun. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak Allah Teâlâ iledir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan.