Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin tasavvufî görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin çeşitli târihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin târihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, târihî sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemâdi’l-âhir 545 târihi ile 30. meclis, en son târihlisi ise 20 Receb 546 târihi ile 61. meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, el-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin lisânından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânî’nin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zîrâ konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamâmını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veyâ yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin vefâtı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

1. Kadere İtiraz Etmemek

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının üçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Şeytanı yenilgiye uğratmak mümkün mü ? Ölmeden önce ölmek ne anlama geliyor? Kader nedir ? Nefsin ıslahı için ne yapılmalı ? Sıkıntı, yalnızlık ve korku nasıl...
DAHA FAZLASI

2. Kendini Allah'a Muhtaç Hissetmek

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onbeşinci günü medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Sonsuz mutluluğun sırrı nedir ? Niçin yaratıldık ? İçi dışı bir olmayanların akıbeti ne olur ? Kalplere ve gözlere inen perdeler nasıl kaldırılır ? Bela ve musibetlerin sırrı...
DAHA FAZLASI

3. Allah'tan Başkasına İhtiyaç Duymamak

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının sekizinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Gelişigüzel dünyalık istemenin tehlikeleri nelerdir ? Amelsiz ilim fayda verir mi ? İlahi sırları keşfetmek mümkün mü ? Sabretmenin mükafatı nedir ? Kibir ve kendini beğenmek,...
DAHA FAZLASI

4. Tövbe

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onuncu günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Tövbe kapısı ne zaman kapanacak ? Günahlarla kirlenen ruhlar nasıl temizlenir ? İbadetlerin kabul edilme alametleri nelerdir ? Allah katında makbul duaların özellikleri nelerdir ? Halinden...
DAHA FAZLASI

5.  Allah'ın Kulunu Sevmesinin Sebebi

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onikinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah’a gerçek bir kulluk nasıl olmalı ? Allah’ın kabul ettiği güzel amellerin özellikleri nelerdir ? Cahil ve ahmaklarla arkadaşlık, hangi felaketleri getirir ? Aşırı rızık endişesi...
DAHA FAZLASI