Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

56. Allah'ın Emirlerini Gözetmek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının ondokuzuncu günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah korkusu kalbi nasıl etkiler ? Harama düşmemek için nelere dikkat edilmesi gerekir ? Tövbe etmek ve iman etmek insana nelere kazandırır ? gibi merak...
DAHA FAZLASI

57. Doğruluk

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının yirmidördüncü günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Doğruluğun, ihlas ve samimiyetin faydaları nelerdir ? Salih niyet olmadan yapılan ameller Allah katında makbul müdür ? Allah dostları hakkında hüsnüzan beslemeyenlerin onların sohbet ve...
DAHA FAZLASI

58. İhlasla Amel Etmek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şevval ayında, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Amelsiz ilim öğrenmenin bir faydası var mıdır ? Heva ve hevesler insanı ne zaman mahveder ? Allah'tan haya etmek ve her an bizi gördüğünü düşünmek insana neler...
DAHA FAZLASI

59. Kurtuluşa Ermek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının dokuzunda, Cuma günü yapılmıştır. Bu sohbette; Tamahkar insan kime nedir ? Tamahkarın özellikleri nelerdir ? Günahlarda ısrar etmenin sonu nedir ? Allah'a taat ve kulluğun mükafatı nedir ? Bir kalbin hem Allah'ı hem...
DAHA FAZLASI

60. Fuzuli Şeyleri Terketmek

08 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 546. yılında, Recep ayının onüçüncü günü, Çarşamba akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İyi bir Müslümanın özellikleri nelerdir ? Kalp kemale erdiği ve günah kirlerinden arındığı zaman hangi makama ulaşır ? İleri derecede takva ve zühd sahibi olmanın...
DAHA FAZLASI