Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Seslendiren: Çetin Oral
Sesli Kitap Toplam Süre: 32 Saat
Hazırlayan: Meviza

Hiddet, Öfke ve Çeşitleri

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on sekizinci günü, akşamleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Nefslerimiz için öfkelenmek münafıklık alameti midir ? Öfke ne zaman iyi bir özellik taşır  ? Gerçek rahata kavuşmak ve Hakk ile yakın olmak için neler...
DAHA FAZLASI

Emirleri Yerine Getirmek, Yasaklardan Kaçınmak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on birinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Gaflet uykusundan uyanmış bir kişi olabilmenin sırrı nedir ? Tasavvuf ehline karşı edepli olanların kazanağı mükafatlar nelerdir ? Manevi alemde yol katetmek için hangi...
DAHA FAZLASI

Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on üçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ı görmek nasıl mümkün olur ? Allah'ı sevenlerin alametleri nelerdir, onları nasıl tanıyabiliriz ? Allah'ı tanıyacak ilim nasıl hasıl olur ? gibi merak ettiğiniz...
DAHA FAZLASI

Kibirden Sakındırmak

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Yine, biraz sonra muhterem okuyucularımızın da görecekleri gibi, bundan sonraki otuz beşinci sohbette de tarih bulunmamaktadır. Esasen, kısa kısa olan bu iki sohbetin, otuz üçüncü sohbetin devamı...
DAHA FAZLASI

Allah'a Karşı Gelmemek

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Bu sohbette; Gayb alemini idrak edebilmek nasıl mümkün olur ? Gerçek zenginlik nedir ? Allah'a yakınlığın kazandıracağı nimetler nelerdir ? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını Evliyalar Sultanı,...
DAHA FAZLASI