Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

31. Hiddet, Öfke ve Çeşitleri

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onsekizinci günü, akşamleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Nefslerimiz için öfkelenmek münafıklık alameti midir ? Öfke ne zaman iyi bir özellik taşır  ? Gerçek rahata kavuşmak ve Hakk ile yakın olmak için neler yapılmalıdır ?...
DAHA FAZLASI

32. Emirleri Yerine Getirmek, Yasaklardan Kaçınmak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbirinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Gaflet uykusundan uyanmış bir kişi olabilmenin sırrı nedir ? Tasavvuf ehline karşı edepli olanların kazanağı mükafatlar nelerdir ? Manevi alemde yol katetmek için hangi merhaleden geçmek...
DAHA FAZLASI

33. Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onüçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ı görmek nasıl mümkün olur ? Allah'ı sevenlerin alametleri nelerdir, onları nasıl tanıyabiliriz ? Allah'ı tanıyacak ilim nasıl hasıl olur ? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını...
DAHA FAZLASI

34. Kibirden Sakındırmak

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Yine, biraz sonra muhterem okuyucularımızın dea görecekleri gibi, bundan sonraki otuzbeşinci sohbette de târih bulunmamaktadır. Esâsen, kısa kısa olan bu iki sohbetin, otuzüçüncü sohbetin devamı olduklarını tahmin...
DAHA FAZLASI

35. Allah'a Karşı Gelmemek

03 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Bu sohbette; Gayb alemini idrak edebilmek nasıl mümkün olur ? Gerçek zenginlik nedir ? Allah'a yakınlığın kazandıracağı nimetler nelerdir ? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını Evliyalar Sultanı,...
DAHA FAZLASI