Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

36. Amellerde İhlas

03 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında,Recep ayının ikinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Basiret sahibi kişinin özellikleri nelerdir ? İnsanlara muhtaç olmanın nedeni nedir ? Gerçek ve sağlam bir imanın alametleri nelerdir ? Allah'tan başkasına muhtaç olmama nimeti nasıl...
DAHA FAZLASI

37. Hastaları Ziyaret

03 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, 5 Recep Cuma günü sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ahireti hatırlamak insana hangi faydaları sağlar ? Allah'ın rızasından başka bir şey için amel etmekten nasıl kurtulabiliriz ? Allah'ın en  çok öfkelendiği kişi kimdir ? İzzet...
DAHA FAZLASI

38. Kelime-i Tevhidin Fazileti

04 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının yedinci günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Şeytanları kesin yenigiye uğratan, ezen, kahreden söz nedir ? İlim ve irfan nereden ve kimlerden öğrenilir ? Takva sahiplerinin kazandıkları en büyük mükafat nedir ?...
DAHA FAZLASI

39. Evliyayı ve Salihleri Sevmek

04 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onikinci günü, Cuma sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Hem dünyada hem de ahirette mülk ve tasarruf sahibi olmak nasıl mümkün olur ? Allah yolunun yolcuları kimlerdir ? Nefislerimizi kötü ahlaktan nasıl temizleyebiliriz ?...
DAHA FAZLASI

40. Dini Bilgilerde Derinleşmek

04 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının ondördüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Dinde bilgi sahibi olmanın gerçek amacı nedir ? Nefsini bilen, Rabbini bilir sözü ne anlama geliyor ? Aziz ve Celil olan Allah'a vasıl olmanın sırrı...
DAHA FAZLASI