Meviza

Belaya Sabretmek - Tevhid- Vera

Sesli Kitap / Cilau'l Hatır / Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır
26 Temmuz 2013
8.47 MB
11:45
3.956

"Yazık size! Teferruatı asıl yaptınız; merzûku Râzık, yani rızık verilen kimseyi rızık veren, memlûkü mâlik yani köleyi efendi, fakiri zengin, âcizi kuvvetli, ölüyü diri yaptınız. Sizde hayır yok. Size de uymuyoruz, sizin görüşünüzü de doğru kabul etmiyoruz.

Bilakis sizden uzak kalacağız. Biz selâmet tepesi üzerinde duruyoruz. Sünnet üzereyiz; bid’ati terkettik. Tevhîd ve ihlas tepesinde duruyoruz; riya ve nifâkı terk ettik. Halkı acziyet, zaaf ve yokluk gözüyle görüyoruz.

Kazaya, kadere razıyız; hoşnutsuzluğu bıraktık. Sabra sarıldık; şikayeti terkettik. “Kalp ayakları”mızla Melîk’imizin kapısına doğru yürüyoruz. "

Yorumunuzu Ekleyin

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.
Lütfen geçerli bir E-posta adresi yazın.
Lütfen yorumunuzu yazın.