Meviza

Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar

Sesli Kitap / Gunyetu't Talibin / Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin
9 Kasım 2013
120.77 MB
01:11:21
5.179

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar" adlı bölümü içerir.

Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifinde buyurduğu "... siz de yetmiş üç fırkaya bölüneceksiniz ve bu fırkadan biri dışında (Ehl-i Sünnet) hepsi yoldan çıkmış olacak..." fırkaları bir bir anlatmaktadır:

- Fırkaların Genel Taksimi
A) Ehl-i Sünnet
B) Hariciler
1- Necedat Kolu
2- Ezarika Kolu
3- Fudeykiye Kolu
4- Ataviye Kolu
5- Acaride Kolu
6- Meymuniye
7- Hazimiye Kolu
8- Malumiye Kolu
9- Mechuliye Kolu
10- Saltiye Kolu
11- Ahnesiye Kolu
12- Sufriye Kolu
13- İbaziye Kolu
14- Beyhesiye Kolu
15- Şimrahiye Kolu
16- Bid'iye Kolu
C) Şia
a) Galiye
1- Beyaniye Kolu
2- Tayyara Kolu
3- Muğiriye Kolu
4- Mansuriye Kolu
5- Hattabiye Kolu
6- Muammeriye Kolu
7- Beziğiye Kolu
8- Mufaddaliye Kolu
9- Şer'iyye Kolu
10- Sebeiye Kolu
11- Mufavvıziye Kolu
b) Zeydiye
1- Carudiye Kolu
2- Süleymaniye Kolu
3- Betriye Kolu
4- Na'imiye Kolu
5- Yakubiye kolu
6- Altıncı Kol
c) Rafıziler
1) Kat'iye Kolu
2) Keysaniyye Kolu
3) Küreybiyye Kolu
4) Umeyriyye Kolu
5) Muhammediyye Kolu
6) Hüseyniye Kolu
7) Navusiye Kolu
8) İsmailiyye Kolu
9) Karamıta Kolu
10) Mübarekiyye Kolu
11) Şamatiyye Kolu
12) Muammeriyye Kolu
13) Mamturiyye Kolu
14) Museviyye Kolu
15) İmamiyye Kolu
16) Zürariyye Kolu
D) Mürcie Fırkası
1) Cehmiyye Kolu
2) Salihiyye Kolu
3) Yunusiyye Kolu
4) Şemriyye Kolu
5) Sevbaniyye Kolu
6) Neccariyye Kolu
7) Gaylaniyye Kolu
8) Şebibiyye Kolu
9) Gassaniyye Kolu
10) Muaziyye Fırkası
11) Müreysiyye
12) Kerramiyye Fırkası
E) Mutezile Fırkası
1) Hüzeyliyye Kolu
2) Nazzamiyye Kolu
3) Muammeriyye Kolu
4) Cübbaiyye Kolu
5) Behşemiyye Kolu
6) Ka'biyye Kolu
F) Müşebbihe Fırkaları
1) Hişamiyye Fırkası
2) Mukatiliyye Fırkası
G) Cehmiyye Fırkası
H) Dırariyye Fırkası
I) Neccariyye Fırkası
K) Kilabiyye Fırkası
L) Salimiyye Fırkası

Yorumunuzu Ekleyin

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.
Lütfen geçerli bir E-posta adresi yazın.
Lütfen yorumunuzu yazın.