Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

51. Dünyaya Meyletmemek

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şaban ayının yirmisinde yapılmıştır. Bu sohbette; Allah yolunun yolcuları kimlerdir, özellikleri nelerdir ? Amelsiz olarak ilim öğrenmek ve öğrenilenlerle amel etmemenin sonu nasıl olur ? Gerçek ilim kimlerden öğrenilir ? Allah'ın kulu olabilmek ve yalnızca...
DAHA FAZLASI

52. İnsanlara Fani Gözüyle Bakmak

06 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının üçüncü günü, sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ın ezelde verdiği hükümler değişir mi ? İnsanın kendi ölümünü ve kabre konuluşunu düşünmesi neler sağlar ? İbadetlere ve amellere güvenip  böbürlenmek insanın başına hangi felaketleri...
DAHA FAZLASI

50. Müminin İmtihanı

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onyedinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Evliyaların, Allah'ın veli kullarının özellikleri nelerdir, yaşayışları nasıldır ? Emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınan kullarını Allah nasıl mükafatlandırılır ? Dünyaya şiddetle bağlanmak insanın başına hangi...
DAHA FAZLASI

54. Allah'a Ulaşmak

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onuncu günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'a vasıl olmak nasıl mümkün olur ? Allah'a karşı güzel edep sahibi olmanın mükafatları nelerdir ? Allah'ı tanıyan kişinin hayatında hangi değişimler meydana gelir ?...
DAHA FAZLASI

55. Allah'ın Takdirine Razı Olmak

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının onyedinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ölümü hatırlamak insan hayatında hangi değişimlere yol açar ? Başa gelen musibetlere karşı nasıl davranmak gerekir ? Allah'a şükretmek ve sabırlı olmak ne gibi faydalar...
DAHA FAZLASI