Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

56. Allah'ın Emirlerini Gözetmek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının ondokuzuncu günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah korkusu kalbi nasıl etkiler ? Harama düşmemek için nelere dikkat edilmesi gerekir ? Tövbe etmek ve iman etmek insana nelere kazandırır ? gibi merak...
DAHA FAZLASI

57. Doğruluk

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Ramazan ayının yirmidördüncü günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Doğruluğun, ihlas ve samimiyetin faydaları nelerdir ? Salih niyet olmadan yapılan ameller Allah katında makbul müdür ? Allah dostları hakkında hüsnüzan beslemeyenlerin onların sohbet ve...
DAHA FAZLASI

58. İhlasla Amel Etmek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Şevval ayında, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Amelsiz ilim öğrenmenin bir faydası var mıdır ? Heva ve hevesler insanı ne zaman mahveder ? Allah'tan haya etmek ve her an bizi gördüğünü düşünmek insana neler...
DAHA FAZLASI

59. Kurtuluşa Ermek

07 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının dokuzunda, Cuma günü yapılmıştır. Bu sohbette; Tamahkar insan kime nedir ? Tamahkarın özellikleri nelerdir ? Günahlarda ısrar etmenin sonu nedir ? Allah'a taat ve kulluğun mükafatı nedir ? Bir kalbin hem Allah'ı hem...
DAHA FAZLASI

60. Fuzuli Şeyleri Terketmek

08 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 546. yılında, Recep ayının onüçüncü günü, Çarşamba akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İyi bir Müslümanın özellikleri nelerdir ? Kalp kemale erdiği ve günah kirlerinden arındığı zaman hangi makama ulaşır ? İleri derecede takva ve zühd sahibi olmanın...
DAHA FAZLASI