Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

21. Fanilere Güvenmeyip Allah'a Güvenmek

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının onbeşinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İzzet ve Celal sahibi olan Allah'a karşı kalbimizi perdeleyen şeyler nelerdir ? Velayetin yani Allah dostlarının alametleri nelerdir ? Kurtuluşa ermenin sırrı nedir,  nasıl kurtuluşa erirlir...
DAHA FAZLASI

22. Kalpten Dünya Sevgisini Atmak

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilkade ayının son günü, sabahleyin dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Dünya sevgisini kalpten nasıl atabiliriz ? Nefs-i mutmainne nedir, nefsin mutmain oluşunun alametleri nelerdir ? Münafıkların özellikleri nelerdir, nasıl belli olur ?İ nsanın yaşamadığı birşeyi tebliğ etmesi...
DAHA FAZLASI

23. Kalplerin Pasını Gidermek

31 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Zilhicce ayının onikinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Paslanan kalplerin cilası nelerdir ? Kalp neden kararır  ? Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme gerçek bağlılık nasıl olmalıdır ? Sadece dil ile yapılan tövbe yeterli...
DAHA FAZLASI

24. Allah'ın İdaresine Ortak Olmamak

01 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının ondördüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; İlim öğrenmenin amacı nedir, niçin ilim öğrenilmelidir ? İlahi lütuflara mazhar olmak nasıl mümkün olur ? İzzet ve Celal sahibi Allah ile aramızdaki perdeler ne zaman...
DAHA FAZLASI

25. Zühd

01 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının ondokuzuncu günü yapılmıştır. Bu sohbette; Gerçek zahidler, zühd sahipleri kimlerdir ? Zahidlerin özellikleri nelerdir ? İlim cahillerinin akıbetleri ve kullukları nasıldır ? Allah dostlarının ahlakı ve yaşayışı nasıldır ? Helal olan rızıkları yemenin faydaları...
DAHA FAZLASI