Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

41. Allah Sevgisi

04 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut nüshalarda, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Bundan önceki sohbetin devamı olacağını sanıyoruz. Bu sohbette; İnsanları ve diğer varlıkları Allah'a ortak tanıma günahından nasıl kurtulabiliriz ? Hakiki cevheri, sahte ve ayarsız cevherden...
DAHA FAZLASI

42. Takva

04 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının ondokuzuncu günü, sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah katında kimler gerçek şeref sahipleridir ? Allah'ın dininde kuvvetli olmak için neler yapmalıyız ? Paraya - pula ve sebeplere güvenip dayanmak hangi felaketlere sebep olur...
DAHA FAZLASI

43. Nefs-i Emmare

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onbirinci günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Nefsi terbiye etmek neden gereklidir ? Nefsin özellikleri nelerdir ? Nefsin üzerimizdeki hakimiyetine son vermek için neler yapmalıyız ? Kalp fıkhı nedir ? gibi merak...
DAHA FAZLASI

44. Dünyada Müminin Durumu

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onüçüncü günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İnsanlara güvenip bağlanmaktan nasıl kurtulabiliriz ? Allah için tevazu göstermenin mükafatları nelerdir ? Haram yemek nelere sebebiyet verir, nelerden mahrum eder ? Allah'ı nasıl tanıyabiliriz...
DAHA FAZLASI

45. Sağlam  İpe Yapışmak

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onaltıncı günü sabahı, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Yalnızca Allah'a dayanıp güvenmenin fazilet ve hikmetleri nelerdir ? Halkın kapılarını kapayıp Hakk'a yönelmenin mükafatları nelerdir ? Allah dostlarına hizmet etmek hangi dereceleri yaşamaya vesile olur...
DAHA FAZLASI