Javascript etkin değil.

DUALAR ve VİRDLER

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Dua Etmenin Fazileti

"Muhakkak ki, ilahi saltanat hükmünü sürer. Senin dua etmen veya etmemen, onda bir şey arttırmaz veya eksiltmez; ama senin için çok önemi vardır. Yapacağın bir dua ile, zararlı şey zararsız şey haline gelebilir, az şeyle çok iş görebilirsin.  İşte bu sebepten her zaman dua et ve Allah’a her zaman yalvar. Duan, her zaman âlemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu, zamansız ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et, her an Allah'a yalvar, ancak duan kabul olmayınca Allah'a sitem etme!.. “Niçin kabul olunmadı”, diyerek şaşma… Zamanı gelince olan olur, burada bir şey olmazsa öbür âlemde sana sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan, mahçup olursun…  Derim ki: Daima dua edeceksin… Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah'ın emirlerine uymaktasın. Allah Teala: “Bana dua edin, kabul ederim”, buyuruyor. Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki âleme kalır. İhtimal ki her arzunun bu âlemde yerine gelmeyişi, bir hikmet icabı ve senin hayrına olmaktadır. Sonra, her olan şey, Allah'ın kaza ve kaderine uygundur. Arzun yerine gelmeyince Hakk'ı itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme!..  Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile, bir zaman sonra olur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: “Kıyamet günü, insan hesap defterinde, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor.”  En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını O'na aç!. Başkasına bir şey deme!.. O'nu tevhid ederek, her derdini arz et… Duanın kabul edilmesi işini Allah'a bırak…"

Dua Etmek, Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani Hazretleri

Evrad-i Şerife-i Kadiriyye

16 Mayıs 2013 /vird
Bu vird, içerisinde Kur'an-ı Kerim'den âyetler ve salâtu selâm bulunan Kadirî evrâd-ı şerifidir. Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri tarafından tertiplenmiş bir virddir.
DAHA FAZLASI

Besmele-i Şerife Duası

09 Haziran 2013 /dua
Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhû) Besmele-i Şerife duasıdır
DAHA FAZLASI

Şeytanı Helâk Eden Dua

04 Ağustos 2013 /dua
Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhu) şeytanı helak eden duasıdır.
DAHA FAZLASI

İşrak Virdi

09 Haziran 2013 /vird
Evliyalar Sultanı Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhû) İşrak Virdi'dir.
DAHA FAZLASI

Mühim Durumlarda Okunan Vird

25 Haziran 2013 /vird
Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mühim durumlarda okumayı telkin ettiği dualarıdır.
DAHA FAZLASI