Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani

Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir.

Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Yaman Arıkan


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Uyanış


Sayfa

608


Süre

31 saat


Bölüm

83


Yorum

215


Dinlenme

396.851


Yayınlanma

30 Mart 2013


Boyut

1.38 GB


Bölüm Listesi

31.

Hiddet, Öfke ve Çeşitleri

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on sekizinci günü, akşamleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Nefslerimiz için öfkelenmek...


32.

Emirleri Yerine Getirmek, Yasaklardan Kaçınmak

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on birinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Gaflet uykusundan uyanmış bir...


33.

Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Cemaziyelahir ayının on üçüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'ı görmek nasıl mümkün olur...


34.

Kibirden Sakındırmak

Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Yine, biraz sonra muhterem okuyucularımızın da...


35.

Allah'a Karşı Gelmemek

Elimizdeki mevcut metinlerde, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair kayıt bulunmamaktadır. Bu sohbette; Gayb alemini idrak edebilmek...


36.

Amellerde İhlas

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının ikinci günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Basiret sahibi kişinin özellikleri nelerdir...


37.

Hastaları Ziyaret

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, 5 Recep Cuma günü sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Ahireti hatırlamak insana hangi faydaları sağlar...


38.

Kelime-i Tevhidin Fazileti

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının yedinci günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Şeytanları kesin yenigiye uğratan, ezen,...


39.

Evliyayı ve Salihleri Sevmek

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının on ikinci günü, Cuma sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Hem dünyada hem de ahirette mülk ve...


40.

Dini Bilgilerde Derinleşmek

Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının on dördüncü günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Dinde bilgi sahibi olmanın gerçek...