Javascript etkin değil.

Sırru'l Esrar

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Sırru'l Esrar Hakkında

Eserin tam adı Sırru’l Esrâr ve mâzharu’l Envâr fi ma yahtâcu ileyhî’l-ebrâr şeklindedir.

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin "Sırru'l Esrar" adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir:

"Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır."

İlahi hikmetler ve sırlarla dolu olan eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle desteklenmektedir. Aziz ve Celil olan Allah'ı tanımada insana rehberlik edecek olan marifet ilminin sırları ve hikmetleri bu eserde açığa kavuşuyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Mehmet Eren
Sesli Kitap Toplam Süre: 3 Saat 11 Dakika
Hazırlayan: Meviza

6. Tasavvuf Ehli

07 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin altıncı faslı olan "Tasavvuf Ehli". Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

7. Ezkar (Zikirler)

08 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin yedinci faslı olan "Ezkar (Zikirler)".Yayınevi: Gelenek Yayıncılık Tercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

8. Zikrin Şartları

08 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin sekizinci faslı olan "Zikrin Şartları". Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

9. Allah Teala'nın Rü'yeti

08 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin dokuzuncu faslı olan "Allah Teala'nın Rü'yeti.Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

10. Zulmani ve Nurani Perdeler

08 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onuncu faslı olan "Zulmani ve Nurani Perdeler".Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin Oral Hazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI