Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Sırru'l Esrar

Eserin tam adı Sırru’l Esrâr ve mâzharu’l Envâr fi ma yahtâcu ileyhî’l-ebrâr şeklindedir.

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin "Sırru'l Esrar" adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir:

"Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır."

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Mehmet Eren


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

112


Süre

3 saat


Bölüm

24


Yorum

35


Dinlenme

112.605


Yayınlanma

1 Eylül 2013


Boyut

184.17 MB


Bölüm Listesi

11.

Saadet ve Şakavet

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onbirinci faslı olan "Saadet ve...


12.

Fukara Kimlerdir?

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin on ikinci faslı olan "Fukara...


13.

Taharet

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onüçüncü faslı olan...


14.

Şeriat ve Tarikat Namazı

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin ondördüncü faslı olan "Şeriat ve...


15.

Tecrid Aleminde Marifet Tahareti

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onbeşinci faslı olan "Tecrid...


16.

Şeriat ve Tarikat Zekatı

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onaltıncı faslı olan "Şeriat ve...


17.

Şeriat ve Tarikat Orucu

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onyedinci faslı olan "Şeriat ve...


18.

Şeriat ve Tarikat Haccı

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onsekizinci faslı olan "Şeriat...


19.

Vecd ve Safa

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin ondokuzuncu faslı olan "Vecd ve...


20.

Halvet ve Uzlet

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin yirminci faslı olan "Halvet ve...