Javascript etkin değil.

Sırru'l Esrar

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Sırru'l Esrar Hakkında

Eserin tam adı Sırru’l Esrâr ve mâzharu’l Envâr fi ma yahtâcu ileyhî’l-ebrâr şeklindedir.

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin "Sırru'l Esrar" adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir:

"Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır."

İlahi hikmetler ve sırlarla dolu olan eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle desteklenmektedir. Aziz ve Celil olan Allah'ı tanımada insana rehberlik edecek olan marifet ilminin sırları ve hikmetleri bu eserde açığa kavuşuyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Mehmet Eren
Sesli Kitap Toplam Süre: 3 Saat 11 Dakika
Hazırlayan: Meviza

11. Saadet ve Şakavet

10 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onbirinci faslı olan "Saadet ve Şakavet".Yayınevi: Gelenek Yayıncılık Tercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

12. Fukara Kimlerdir ?

12 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin on ikinci faslı olan "Fukara Kimlerdir ?".Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

13. Taharet

13 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onüçüncü faslı olan "Taharet".Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin Oral Hazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

14. Şeriat ve Tarikat Namazı

13 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin ondördüncü faslı olan "Şeriat ve Tarikat Namazı". Yayınevi: Gelenek Yayıncılık Tercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin Oral Hazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI

15. Tecrid Aleminde Marifet Tahareti

13 Eylül 2013 /sirrulesrar
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Sırrul Esrar (Sırların Sırrı) isimli 24 fasıldan oluşan tasavvufi eserinin onbeşinci faslı olan "Tecrid Aleminde Marifet Tahareti". Yayınevi: Gelenek YayıncılıkTercüme Eden: Mehmet ErenSeslendiren: Çetin OralHazırlayan: http://www.meviza.com
DAHA FAZLASI