Javascript etkin değil.

Tezkiretü'l Evliya

Feridüddin Attâr Hazretleri

Tezkiretü'l Evliya Hakkında

Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin meşhur eseri Tezkiretü’l Evliya, Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın usta kalemiyle Farsça aslından tam metin tercümesiyle dilimize kazandırılmıştır.

Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur.

Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de ve beliğ bir şekilde ifade edilmiştir.

Ferîdüddin Attâr Hazretleri, tasavvufi alanda bir şaheser olan Tezkiretü’l Evliya isimli eserinde 72 evliyaya yer vermiştir.

1. Cafer-i Sâdık, 2. Veysel Karanî, 3. Hasan-ı Basrî, 4. Mâlik b. Dînâr, 5. Muhammed b. Vâsi', 6. Habib-i Acemî, 7. Ebû Hâzim Mekkî, 8. Utbe b. Gulâm, 9. Râbia el-Adeviyye, 10. Fudayl b. İyâz, 11. İbrahim b. Edhem, 12. Bişr-i Hâfî, 13. Zünnûn-i Mısrî, 14. Bâyezid-i Bistâmî, 15. Abdullah b. Mübârek, 16. Süfyân-ı Sevrî, 17. Şakîk-ı Belhî, 18. Ebû Hanîfe, 19. İmam Şâfiî, 20. İmam Ahmed b. Hanbel, 21. Davud-i Tâî, 22. Hâris-i Muhâsibî, 23. Ebû Süleyman Dârânî, 24. İbnü’s-Semmâk, 25. Muhammed b. Eşlem et-Tûsî, 26. Ahmed b. Harb, 27. Hâtim-i Esam, 28. Sehl b. Abdullah et-Tûsterî, 29. Ma‘rûf-i Kerhî, 30. Serî-i Sakatî, 31. Feth Mevsılî, 32. Ahmed b. Ebü’l-Havârî, 33. Ahmed b. Hadraveyh, 34. Ebû Türâb Nahşebî, 35. Yahya b. Muâz, 36. Şah b. Şücâ‘-i Kirmânî, 37.Yusuf b. Hüseyin, 38. Ebû Hafs Haddâd, 39. Hamdûn Kassâr, 40. Mansûr b. Ammâr, 41. Ahmed b. Âsim Antâkî, 42. Abdullah b. Hubeyk, 43. Cüneyd-i Bağdâdî, 44. Amr b. Osman Mekkî, 45. Ebû Said Harrâz, 46. Ebü’l-Hüseyin Nûrî, 47. Ebû Osman Hîrî, 48. Ebû Muhammed Ruveym b. Ahmed, 49. İbn Atâ, 50. Ebû Abdullah İbnü’l-Cellâ, 51. İbrahim Rakkî, 52. Yusuf b. Esbât, 53. Ebû Yakub Nehrecûrî, 54. Semnûn Muhîb, 55. Ebû Muhammed Mürtaiş, 56. Ebû Abdullah Muhammed b. FazI, 57. Ebü’l-Hasan Bûşencî, 58. Hakîm et-Tirmizî, 59. Ebû Bekir Verrâk, 60. Abdullah b. Muhammed b. Münâzil, 61. Ali b. Sehl İsfahânî, 62. Hayr en-Nessâc, 63. Ebü’l-Hayr Akta‘, 64. Ebû Hamza Horasânî, 65. Ahmed b. Muhammed b. Mesrûk, 66. Ebû Abdullah Turûğbâzî, 67. Ebû Abdullah Mağribî, 68. Ebû Ali Cûzcânî, 69. Ebû Bekir Kettânî, 70. Ebû Abdullah Muhammed b. Hafif, 71. Ebû Muhammed Cerîrî, 72. Hallâc-ı Mansûr

[Allah cümlesinden razı olsun].

Tezkiretü’l Evliya, şimdi ücretsiz bir sesli kitap olarak Meviza tarafından hazırlanmaktadır. Tamamlanan bölümler burada yayınlanacaktır. Aziz ve Celil olan Allah, istifademizi her daim bereketli eylesin.

Tezkiretü'l Evliya Yayın Bilgileri:

Yayınevi: Semerkand Yayınları
Tercüme Eden: Süleyman Uludağ
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Muhammed b. Eslem et-Tûsî Hazretleri

17 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Ahmed b. Harb Hazretleri

19 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Hâtim-i Esam Hazretleri

21 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî Hazretleri

01 Ekim 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Ma’rûf-i Kerhî Hazretleri

03 Ekim 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI