Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Abdulkadir Akçiçek


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Alperen


Sayfa

256


Süre

10 saat


Bölüm

78


Yorum

34


Dinlenme

376.992


Yayınlanma

29 Mayıs 2013


Boyut

583.54 MB


Bölüm Listesi

41.

Fena ve Keyfiyeti

" Bir kimse Allah’a yaklaşınca, Allah onu sever ve seçer. Kalb gözü açılır. Nimet, in’am ve ihsan kapıları ona açık olur.Zaman olur, o kalb gözü ile kimsenin...


42.

Nefsin İki Hali

" Bazı hastalıklarda şifa vardır. Şunu da unutmamak iyi olur ki, Allah’ın emri kesindir, başka şeylere benzemez. Onun içindir ki bu yolda çok dikkat gerek....


43.

Dilenciliğin Kötülüğü

"İnsan, kendisi gibi acizden bir şey isteyemez. Yalnız cahil olduğu için ister. İmanı zayıf olduğu için bu yolu tutar. Marifeti yoktur, yakin derecesine varmış...


44.

Arifibillahın Duasına Neden İcabet Olunmaz?

"…Eğer bir arifin duası her zaman makbul olsa, kendine gurur gelmesi muhtemeldir. Bunu bir adet haline getirebilir. Emre imtisalen değil de keyfine göre...


45.

İptila ve Nimet

Kul sabrını ilâhi emirlere uymakla göstermelidir. Yasaklardan çekilmek, kaderin akışına boyun eğmek yerinde olur. Böylece her şey hoş geçer, bilhassa ilâhi...


46.

Yolumda Olanın Rızkına Kefilim

".. O insan öyle bir hale kavuşur ki bir şey kalbine gelse sanki kudret alemindeymiş gibi istediğini önünde bulur. İşte bu manaya delalet eden ayet: -...


47.

Allah'a Yakınlık

"Rüya gördüm, bir ihtiyar bana sordu: - “Kul için, Allah’a yakınlık nasıl olur?” Cevap olarak: - “Bunun ilki ve sonu var.” Dedim ve sonra devam...


48.

Müminin Yapması Gereken İşler

" Allah ondan razı olsun, Hz. Ali  bir Hadis-i Şerifi şöyle rivayet eder: - “Farzı bırakıp nafile ibadetle uğraşan, doğuracağı zamana yakın çocuğunu düşüren...


49.

Uykunun Kötülüğü

" Ehl-i cennet uykuyu bilmez. Bunların derecesi çok yüksektir. Çünkü uyku gaflettir. Dolayısıyla noksanlıktır. Bütün hayır işler, ayık olmadadır. Bütün şerler...


50.

Allah'tan Uzaklığı Yoketmenin Çaresi

" Hizmette kusur etme. Asli hüviyetin olan karanlık tabiat alemine dalma. Anlatmak istediğimiz mana yönünden şu iki ayet-i kerimeyi oku: - “Emaneti insan...